Autor: Dominik

Bazylika oo.Franciszkanów, Kraków

(Kaplica Matki Bożej – Adoracja) Maryjo, nasza Matko i Królowo Polski i świata! Do Ciebie przychodzę, by znów upraszać o nabrzmiałe sprawy naszego kraju (wybory!), w którym tron piastujesz! Bądź nam łaskawa, Mateńko, upraszaj i wstawiaj się za nami! Matka Boża Mocą Miłości Matki twojej i narodu Mego otaczam każdego,…

czytaj więcej..

Transmisja TV Mszy św. z Częstochowy

Transmisja TV Mszy św. z Częstochowy, pielgrzymka Rodziny Radia Maryja (Podczas Komunii św.) M.: Wejdź w moje serce, w życie moje, które od Ciebie jest mi dane, by w poświęceniu Twoim wskazaniom, wedle których podążać pragnę i słuchać Cię, Panie życia mego, Odkupicielu i Zbawco miłosierny światu! Bóg Ojciec Twe wnętrze,…

czytaj więcej..

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza… proszę daj SIŁĘ, gdy jestem słaby. MIŁOŚĆ, gdy czuję się opuszczony. ODWAGĘ, kiedy się boję. POCIESZENIE, gdy jestem samotny. NADZIEJĘ, gdy czuję się odrzucony. POKÓJ, gdy jestem w rozsypce. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – gdy brak mi już wiary. Ks. Robert

czytaj więcej..

Adoracja w kościele oo. Karmelitów „Na Piasku”

M.: Jezu, Panie i Królu naszych polskich serc! Czczę Cię, Boże, w Najświętszym Sakramencie, odczuwając Twą obecność i oczekiwanie na otwarcie serc przychodzących osób. Tak czekasz na każdego proszącego Cię, Panie, o różne łaski, o wysłuchanie. W ten trudny czas przychodzę ku Tobie z wielkim wołaniem do Twego miłosiernego Serca, abyś…

czytaj więcej..

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

(M.): Klęcząc przed Tobą, Boże utajony, przynoszę w sercu swoim błaganie o pokój na świecie,zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. U Twych Stóp składam wszystkie prośby, intencje zebranedla wydania przed Twym Miłosierdziem.Ustanowione Święto Miłosierdzia Twego, Panie, jest daremdla biednego ludu, oczekującego Twej Boskiej łagodności, Miłości łaskawej, przebaczającej.Przebacz, o Panie, ludowi Twemu, przebacz i nie…

czytaj więcej..

Bazylika oo. Karmelitów – „Na Piasku”

(M).: Staję u stóp Krzyża Twego, o Jezu, Zbawicielu!… Wydałeś się dla zbawienia grzesznego ludu, dla wybawienia, wyzwolenia od złego. Twoja Męka jest podjęta z miłości, ofiarnie, by uratować dzieci Boże przed zatraceniem w czeluściach piekielnych. O Panie, w swym sercu noszę obraz Męki Twojej i odczuwam głęboki smutek, że nie…

czytaj więcej..

Wielkanoc 2022

Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą i dziękujmy za niezgłębioną Miłość ku nam – dar odkupienia przez: Mękę, śmierć kzyżową i chwalebne Zmartwychwstanie – Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Życzymy: obitych Łask i Światła Ducha Świętego do dobrego duchowego przeżycia Misterium Paschalnego, niepojętej Miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu osiągnęła swój szczyt –…

czytaj więcej..

Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Bazylice oo. Franciszkanów

(M.): Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia! Królowo nasza, Polski i świata całego, witaj! Dziś dzień, w którym Ojciec św. Franciszek wraz z biskupami świata i z (emer.) Ojcem św. Benedyktem XVI oddadzą Rosję i Ukrainę w Twoje władanie oraz cały świat stający w przededniu działań wojennych. O Matuchno, Cudowna Wspomożycielko! Upraszam Cię,…

czytaj więcej..