Adoracja w kościele oo. Karmelitów „Na Piasku”

M.: Jezu, Panie i Królu naszych polskich serc! Czczę Cię, Boże, w Najświętszym Sakramencie, odczuwając Twą obecność i oczekiwanie na otwarcie serc przychodzących osób. Tak czekasz na każdego proszącego Cię, Panie, o różne łaski, o wysłuchanie. W ten trudny czas przychodzę ku Tobie z wielkim wołaniem do Twego miłosiernego Serca, abyś wysłuchał, a przybył ku nam, wołającym Miłosierdzia Twego nad nami tu, w kraju i w świecie. Przybądź, o Jezu Miłosierny, wysłuchaj proszących i zalęknionych serc pełnych niepokoju, który nie od Ciebie pochodzi. Błagam Cię, Rabbuni, o Miłosierdzie nie tylko nad Ukrainą, ale nad światem całym. Moje serce krzyczy, wzywając Twojej litości i miłosierdzia. Konieczna teraz jest nasza przemiana duchowa, poprawa życia i wiara, że jesteś Zbawicielem, Bogiem Wszechwładnym a Ojcem naszym. Nie wszyscy wybierają jasne drogi w swym życiu. Dusze zabrudzone, oszołomione pożądaniem bogactw, rozrywką i próżnością życia, należącego przecież do Ciebie, prawdziwego Ojca, Stwórcy życia na ziemi. W Twej Najświętszej Woli mieści się wszystko co nam, ludziom, przeznaczone. To Ty, o Panie Boże, Stwórco, Ojcze Przedwieczny i Sędzio sprawiedliwy a miłosierny, sprawiasz porządek Swój w świecie, w którym żyjemy. Okaż, o Panie, Swe Miłosierdzie nad nami a Twoja Sprawiedliwość niech będzie dla nas łagodna. Przebacz nasze winy, grzechy, a przemieniaj dusze ludzkie, by w światłości dojrzały Twoją Sprawiedliwość i Miłosierdzie Twoje. Przyjdź, Panie Jezu!… Matko Chrystusowa, bądź z nami, Twoimi dziećmi i nie opuszczaj, chroń i broń nas przed ułudą świata, który ulega mgle i ciemnościom duchowym! Boże, przebacz ludowi Swemu! Boże, ulituj się nad Swym ludem! Boże, nie pamiętaj wyrządzanych zniewag! Boże, nasz Ojcze Miłosierny, ratuj swe dzieci zniewolone grzechem! Boże nasz, Miłosierdzia nad światem! Przebacz nam nasze winy, ratuj dzieci Swe, ginące przez wojujące zło!

Pan Jezus:

……….. Świat przechodzi teraz czas oczyszczenia duchowego.
Wielu musi opuścić tę ziemię, by oczyszczenie tego świata nastąpić mogło.
…….. Nie trzeba tobie roztrząsać spraw światowych, które cię niepokoją. Ja jestem
– istotne dla ciebie to zapewnienie Mej Obecności. Nie rozpraszaj się niepokojem w świecie.
Proś tylko swym sercem!… Przebłagaj Mnie, bym był łaskawy światu
i promienie Miłosierdzia Swego wylewał na ziemię, poruszoną i rozpaloną wojnami.

Pokój Mój zapanuje, gdy uznają dusze ludzkie Moje panowanie
– Boga żywego, prawdziwego, w którego władaniu jest cały świat.

Prawo Boże zapanuje!… Taka jest Moja Wola, Wola Ojca waszego,
kochającego Swe dzieci i pragnącego waszych serc, waszej wiernej, prawdziwej miłości.

Ukazane są prawidła życia waszego na ziemi. One mają być przestrzegane
a ode Mnie pochodzące dla dobra waszego prawego, pięknego życia
we wspólnocie serc w Moim Sercu, Stworzyciela i Ojca kochającego Swe dzieci.

M.: Wołam do Ciebie, Ojcze ukochany, uratuj ginący świat!…
Ty jeden, Ojcze Najwyższy wiesz, jak nas uratować i jak ubłagać
Twe Miłosierne Ojcowskie Serce.