Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

(M.): Klęcząc przed Tobą, Boże utajony, przynoszę w sercu swoim błaganie o pokój na świecie,
zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. U Twych Stóp składam wszystkie prośby, intencje zebrane
dla wydania przed Twym Miłosierdziem.Ustanowione Święto Miłosierdzia Twego, Panie, jest darem
dla biednego ludu, oczekującego Twej Boskiej łagodności, Miłości łaskawej, przebaczającej.
Przebacz, o Panie, ludowi Twemu, przebacz i nie pamiętaj! Zdrój łask z miłosiernego Serca Twego niech
spłynie i spływa na zagubione dzieci Twe, skłócone, agresywne, a gdy spojrzysz na ten tłum – spraw,
by przejrzał i ukoił się bliskością Twą, Panie, a miłosierne Twe wejrzenie wprowadzi pokój,
pojednanie i czystość sumień, bo płomień Miłości Twojej rozgrzeje serca zwaśnionych.
Miłosierny Boże, całym sercem upraszam o łaskę wysłuchania, a wstawiennictwo moje uznaj i przyjmij,
gdy serce człowiecze krzyczy i błaga o ratunek dla świata. Wiem, że nie odmówisz i przyjmiesz prośby
mego serca, a sprawisz, że w cierpliwości i z Miłością ogarniesz świat rozdarty, zwaśniony
a przejrzą ci, którzy stanowią o uporządkowaniu świata wedle Twoich Planów i przykazań.
Wspomóż, o Panie, wysłuchaj wołania ludu Twego o Miłosierdzie Boże dla Twoich dzieci i tych,
którzy przeciwni Twoim zamysłom i przykazaniom. Ty wszystko możesz uczynić. Daj im jeszcze trochę
czasu, by przejrzeli, by zawrócili z dróg swoich a dostrzegli ścieżki wiodące do Nieba.
Jezu, Miłosierny Boże, korzę się u Stóp Twoich, wołając do Serca Twego-
Jezu, Miłosierdzia nad całym światem,
Twego Miłosierdzia wzywamy!
Ulituj się, ulituj nad nami!!!

Chwała Tobie, Królu wieków, Panie Jezu Zmartwychwstały w Mocy Swej
– ukaż się ludowi proszącemu o miłosierne Twe spojrzenie i pomoc.

Pan Jezus
Serce Moje w Miłosierdziu ukazane tobie i z Niego czerpiesz swe bogactwa duchowe. Wysłuchuję cię
pilnie i zawsze oczekuję na wołanie twego serduszka, dziecka Mego oddanego, a tak miłującego Boga i świat cały.
To Moja Miłość mieszka w twym wnętrzu, Moja!!!…Ona jest, a tobie wydana w promieniu gorejącym Boską Miłością.
Ty Ją masz i wydajesz innym w świecie swoim, gdy Ja z tobą, w tobie a dla ciebie i innych, przyprowadzanych ku tobie.
Dzieląc się Moją Miłością otrzymujesz światło Ducha Mego i rozświetla się wszystko to,
co w mroku tonie, gdy zbliżysz się ku ginącemu i ślepemu, zagubionemu w gąszczu ciemnym w świecie.
Proś, proś, Ja wysłuchuję, wysłucham i będę wysłuchiwać, gdy z serca twego krzyk usłyszę.
To Ja przyprowadzam tych, których pragnę, a którzy szukają Mnie, Boga Miłosiernego. Przez przebaczenie
nie zginą,… ale ich wola musi być ukierunkowana ku Mnie, Bogu przebaczającemu, miłosiernemu.
Ja kocham Swe dzieci i ratuję wszelkimi sposobami.
Ciebie wybrałem w tym Dziele Miłosierdzia i zatrudniłem, byś w oddaniu i miłosierdziu swym
te dusze ginące polecała w Moje Miłosierdzie. Dusze te nie zginą, gdy z serca ich wyjdzie głos
Mnie przywołujący. Przebaczę,zapomnę a wydam co potrzebne dla ratunku dzieci zagubionych.
W Moim Miłosierdziu pozostaną te duszyczki, by zaczerpnęły a następnie poszły w świat ratować
pozostałych, aby powracali do Źródła Miłości, a nie pozostawały w ciemnościach duchowych.
Po to poszedłem na Mękę ukrzyżowania, śmierci krzyżowej, by zbawić lud ukochany,
by ujrzał i przyjął w serca – Moje Zmartwychwstanie! Jestem Żywy, Prawdziwy – Syn Boży,
wydany światu dla zbawienia ludu, dzieci Boga Ojca Przedwiecznego.
Miłujcie się wzajemnie, wydawajcie swą miłość, dzielcie się nią i ufajcie,
gdy wylane i wylewane jest Miłosierdzie Moje nad światem.
Jestem z wami, ukochane dzieci Boże. Proście, a otrzymacie!…
Miłujcie się wzajemnie, miłosiernie wspierajcie … a Niebo całe z wami, służące i w stałej opiece!
Nie bójcie się, dzieci Moje! Gdy wołacie – Ja jestem z wami w opiece, w trosce, wspomaganiu,
prowadząc was drogami Moimi, w Miłosierdziu nad światem.
Miłosierdzie Moje nad wami, ukochane dzieci Boże.
Nie lękajcie się, gdy Miłosierdzie nad wami, z wami, przy was! Kocham was!
Moja Matka, Maryja Najświętsza, sprawia Swe opiekuństwo nad Swymi dziećmi,
chroniąc od wszelkich niepowodzeń, niedogodności.
Uciekajcie się do Niej – Matki Mojej i Matki waszej, dzieci!

Tobie (M.) jeszcze parę Słów Moich!…
Dziękuję tobie, ukochana Ma Weroniko!

(………)
Pracuj, służ i przyprowadzaj, bo wielu jeszcze przyjąć ci trzeba. To Niebo sprowadza ich ku tobie,
byś usłużyła im, a wydawała z serca swego do Mego miłosiernego Serca. Nie obawiaj się, że nie poradzisz.
Od ciebie niech tylko wyjdzie iskra miłości – a dojdzie do Mego Serca miłosiernego.
Przyjmę wołania twego głos donośny.
(………)
Nie pojmiesz tego a czyny, wołania twoje – tak szybko wysłuchanie Moje mają.