Rok: 2024

Kościół św. Wojciecha, 31.01.2024

(Adoracja) M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Przychodzę tutaj, by choć chwilę poczuć szczególną bliskość Twoją, gdy dusza moja pragnie Twego spojrzenia w głąb mego jestestwa. Wszystko co w moim wnętrzu nagromadzone przez okres fizycznej słabości – wydaję Tobie, składając ofiarę pod Twe Stopy. Wydaję to, co nagromadzone w sercu moim,…

czytaj więcej..