Rok: 2021

Spotkanie modlitewne KMM (u MW.)

Pan Jezus Słyszę krzyk twojego serca (bardzo trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej). Jestem i formuję w Miłosierdziu każdą twą prośbę o dzieci Moje i Ojczyznę twoją, o którą wołasz w krzyku serca. Ja Jestem – jest z wami!!!… Do pomocy wydam rozkazy, by wspomagał orszak niebiański, aby losy wasze w Moim…

czytaj więcej..

Bazylika oo. Franciszkanów. Adoracja

Pan Jezus (….) M.: Przychodzę z gorącymi prośbami o wstawiennictwo Króla Polski na konferencji w Strasburgu, gdzie Polskę broni premier. Boże! Błogosław nasz naród, chroń i broń Ojczyznę naszą i przebacz, o Panie, wszelkie słabości, grzechy naszego narodu. Serce moje woła ku Twemu Miłosierdziu, przebacz narodowi naszemu i daj nam światło…

czytaj więcej..

Bazylika Św. Krzyża w Krakowie-Mogile

Pan Jezus (…….) M.: Panie umiłowany, wszystko zostawiam u Twych Stóp! Prośby o uzdrowienie dusz i ciał, intencje złożone przez proszących o Twą łaskawość, Tobie, o Panie, pod Twym Krzyżem składam i błagam o miłosierne spojrzenie i wysłuchanie. Pan Jezus Dzieci Moje, ukochane maleństwa! Tak zagubione w szarości życia nie szukacie…

czytaj więcej..

Adoracja na Wawelu

(M).: Jezu, jakże jestem u Ciebie bezpieczna, bez hałasu, krzyku świata. Schowana w Twym Najświętszym Sercu odczuwam Twój pokój i Miłość. Ludzie świata zwiedzający Twą ziemską siedzibę (Wawel) nie widzą lub nie czują Twej żywej obecności – gdyby tak przystanęli a serca swe otworzyli… Nie wszyscy otwierają serca, tylko oczy karmią…

czytaj więcej..

Adoracja nocna (TV)- Licheń – Noc walki o błogosławieństwo dla Polski

Kraków, 06/07.08.2021 r. Adoracja nocna (TV)- Licheń – Noc walki o błogosławieństwo dla Polski (Komunia św. w czasie nocnego czuwania) Pan Jezus Ja jestem w twoim (M.) sercu i nie opuszczam tego tronu coraz piękniej przystrajanego dla Mnie, Oblubieńca a Pana i Króla życia twego. Pozostaję we wnętrzu twym, gdy przyjęty jestem,…

czytaj więcej..

Adoracja w Kościele św. Jana Kantego

(Adoracja Najświętszego Sakramentu) M.: O Panie mój, przyjdź do mego serca i zasiądź, odpocznij, bym w pokoju mego wnętrza mogła opowiedzieć Tobie, Królu i Zbawicielu, wszystko co mieści moje serce. A gdy wypłynie strumień mego zadumanego smutku (covid-19), a ujrzę Twe zapatrzone cudowne Oblicze, ustąpią smutki, troski moje i ludzkie cierpienie.…

czytaj więcej..

Święto Miłosierdzia Bożego – w domu

Godzina Miłosierdzia (W domu) (M.): Bądź uwielbiony Panie Miłosierny, tak łaskawy dla ludu Swego! Miłosierdzie Twe, Jezu umiłowany, to wieczny dar Twego Serca wydany światu dla dzielenia się miłością. Ukazujesz nam Swe Serce, wydające promienie Twej najpiękniejszej, ofiarnej a miłosiernej Miłości Bożej, skąd lud może czerpać. O Panie, niech te promienie…

czytaj więcej..

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kaplica św. s. Faustyny

św. s. Faustyna …….. Ja jestem tą, której przykazano pomoc na ziemi dla szukających Światła w promieniach Miłosierdzia. Ten czas musi być opromieniony jasnością, bo ciemności ogarniają ziemię, a ginie duch ludu Bożego. Potrzebna jesteś, potrzebni inni ufający, zdążający do Światłości, świadomi swej wiary, a w poddaniu Najwyższemu Bogu. Światło…

czytaj więcej..