Rok: 2019

Kraków, Kościół parafialny – Adoracja przed Świętem Chrystusa Króla

(Adoracja przed Świętem Chrystusa Króla)  M.: Bądź uwielbiony, pochwalony, Chryste, Królu narodu polskiego! Oddaję całym swym sercem, jestestwem swoim, cześć i chwałę Najwyższemu Panu, Bogu mojemu. Jutro naród polski będzie składał hołd i uznanie dla Twej Woli panowania w sercach poddanych. Przyjmij, o Panie, te nasze wołania o Twe panowanie, prowadzenie…

czytaj więcej..

Katedra Wawelska

    M.: Wchodząc do Katedry usłyszałam Słowa, że życzeniem Pana mego jest, abym przepraszała za odwrócone polskie serca. (Pod Krzyżem). Pan Jezus tchnął w moje wnętrze pragnienie ukojenia Jego Serca – przebłagania za grzechy narodu polskiego. Pan powiedział, abym Go upraszała o wybaczenie swemu narodowi (polskiemu). Staję więc przed Tobą, Zbawicielu, i…

czytaj więcej..

Kraków – w domu (po obejrzeniu filmu o św. Andrzeju Boboli)

 M.: (…) Św. Andrzej Bobola Czekałem na zawezwanie twego serca i jestem przy tobie, wybranko Boża. Odkąd mówiłem do ciebie, byłem i trwam bardzo blisko. Wyraźne twe zaproszenie zbliża mnie i pozwala na kontakt duchowy. Dziękuję za twe serdeczne wezwanie do pomocy, której tak bardzo pragnę udzielać wam, jako narodowi poddanemu…

czytaj więcej..

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

          Wiekuista Miłości, głębio Miłosierdzia, O Troista Świętości, lecz jedno Bóstwo, które dla wszystkich masz miłosne łono, jako dobry Ojciec nie pogardzasz nikim. O Miłości Boża, żywa krynico, wylej się na niegodne stworzenia Twoje, niechaj nędza nasza nie wstrzymuje potoków miłości Twojej, wszak dla Miłosierdzia Twego nie ma granic. (Dzienniczek…

czytaj więcej..

Kraków, Zesłanie Ducha Świętego Kościół parafialny. Adoracja.

 M.: Przybądź Duchu Święty, nawiedź nasze serca i ześlij promień jasny Miłości Swej! Rozświetl nasze wnętrza, umysły nasze, by życie ubogacone w jasności i dary Twe stało się jednym strumieniem łask Twoich dla świata żyjących dzieci Bożych. Przybądź, rozpal serca Swych wiernych światłem jasności myśli i czynów, by drogi życia na…

czytaj więcej..

Kraków. Kościół parafialny. Adoracja

           Pan Jezus Ratunek wam należny, dzieci Moje! Nie opuszczę i nie opuszczam – czekam na każdego, kto zwróci się wolą swoją ku Bogu swemu, a wydam co należne dla ratunku ginących. Ratunek Mój zawsze otrzymacie, gdy sercem wołać będziecie do Mnie – Boga i Przyjaciela a Zbawcy, miłującego Swe maleństwa.…

czytaj więcej..

Kraków

       (M.): Staję przed Tobą, o Panie, i wołam o ratunek dla naszego narodu, skłóconego, moralnie niszczonego przez ducha czasu. Kościół atakowany jest przy aplauzie odstępców, gorszycieli! Panie, nie dopuść, by naród ten ginął w moralnym brudzie i w codziennej grzeszności. Przepraszam za wszelkie okrutne słowa kierowane ku Tobie, ku Kościołowi. Przepraszam…

czytaj więcej..

Kraków, Katedra Wawelska

M.: Panie!… To ja, Twoja Weronika, przybiegam ku Tobie, pragnę ulżyć Twoim cierpieniom na drodze Krzyża, pragnę zapewnić, że jestem, choć tak nadążyć nie mogę przez boleści swoje. Spójrz tylko, ukochany Panie, a Twe spojrzenie doda mi sił, by iść za Tobą, cierpiącym, a także zapewnić Cię, że idę, …. że…

czytaj więcej..