Wielkanoc 2022

Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą
i dziękujmy za niezgłębioną Miłość ku nam – dar odkupienia przez:
Mękę, śmierć kzyżową i chwalebne Zmartwychwstanie – Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Życzymy:
obitych Łask i Światła Ducha Świętego do dobrego duchowego przeżycia Misterium
Paschalnego, niepojętej Miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu osiągnęła swój szczyt
– i osobistego, radosnego spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym, doświadczając
Jego Boskiej przemieniającej Mocy – daru nowego życia, wraz z miłością, pokojem
i radością w Duchu Świętym, których świat dać nie może!