Kościół św. Jana Kantego, Zesłanie Ducha Świętego

Kraków, 18.05.2024 r.

(…….)

Pan Jezus

W tym dniu, w którym czcicie Ducha Mego, wiele łask, darów mnogich zesłanych zostanie w serca Moich dzieci oczekujących nagród zasłużonych a także niespodziewanych obdarowań, darów Moich dla wybrańców Nieba żyjących na tej ziemi.

Te niespodzianki zsyłane wam, ukochane Me dziateczki, stanowią o waszym zbliżeniu ku Nam – Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu – Bogu Wszechmocnemu.

Wiele tych darów zstąpi do wnętrz waszych niespodzianie a przy tym ubogaceni będziecie w tym świecie,  w którym trwacie ze Mną – a we Mnie.

Jeszcze przybliżcie się, jeszcze uproście, … a otrzymacie, gdyż Ojciec Wszechmocny w Swej Miłości i Potędze a majętności nieogarnionej

– wyda dzieciom Swym nagrody wszelkiej miary.

Uproście …, a otrzymacie i będzie wam dane.

Duch Święty

Ja – Trzecia Osoba Boska o Mocy niepojętej dla was na ziemi – przychodzę, by ubogacić lud Boży proszący, a zasługujący na bogactwa z Ducha – dla duszy waszej.

W promieniach Miłości Bożej wszystko czynić się będzie dla świata, by zbliżył się ku Bożemu Miłosierdziu, a stąd czerpał nieskończone dary i łaski dla wybawienia was konieczne.

Zstępuję w Wielkości uświęcenia dla każdej duszy,

która zostanie wyznaczona dla ukojenia Serca Bożego a dla wybranych dzieci.

Otwórzcie swe serce, a jego otwarte podwoje pozwolą wniknąć łasce obdarowania Mego, a ubogacony wasz duch odczuje tę siłę, Moc Bożego daru

i dusza rozweseli się, uzna bogactwo i zapragnie służyć

– Ojcu swemu, Bogu Najwyższemu.

Ja – Duch Święty, Trzecia Osoba Boska wlewam ciepło w wasze serca i umysły,

by przyjęte majętności zostały rozpoznane w działaniu waszym a w Dziele Bożym na ziemi.

Miłość wasza niech odwzajemnia miłość innego dziecka Bożego na ziemi – wzajemność miłości jest potrzebna dla radości waszej w tym życiu ziemskim.

Wiara wasza niech nie dopuszcza wątpliwości, niedowiarstwa!

– Bądźcie czyści na duszy i ciele!

– Bądźcie wierni…. i zachowujcie Przykazania!

(…….)