Transmisja TV Mszy św. z Częstochowy

Transmisja TV Mszy św. z Częstochowy, pielgrzymka Rodziny Radia Maryja (Podczas Komunii św.)
M.: Wejdź w moje serce, w życie moje, które od Ciebie jest mi dane, by w poświęceniu Twoim wskazaniom,
wedle których podążać pragnę i słuchać Cię, Panie życia mego, Odkupicielu i Zbawco miłosierny światu!

Bóg Ojciec
Twe wnętrze, otwarte dla Mnie, Ja zamieszkuję stale jako Pan, Władca
i kieruję Twymi drogami, którymi posłusznie, wiernie podążasz, a na nich
spotykając zagubionych, szukających drogi, którzy naprowadzani przed ciebie,
byś olśniła swym światłem opromieniającym, które tobie dane z Mego bogactwa
dla dzielenia się w świecie.
Serce człowiecze, dziecka Mego, które przyjmuje Mnie, Boga, jest olśnione
miłością promienną, emanującą na wszystko co otacza, co przychodzi w bliskość
i co przyjdzie, bo tak daleko sięgają świetliste promienie Mego Miłosierdzia.
Wydane promienie sięgają daleko i głęboko, w odległości i głębokości serc szukających
ratunku. Wysyłane promienie przebijają mgliste ciemności świata, dochodzą do takiej
już ociemniałej duszy, potrzebującej ratunku, szukającej pomocy. Moja Miłość
promienna przebija mroki i znajduje nieszczęśnika, szukającego ratunku.
Wówczas wysłany z Serca Mego promień Miłosierdzia obejmuje nie tylko duszę
wołającą, miotającą się w walce, ale dotyka także ofiarnej duszy poddanej,
ufnej, miłującej, rozpala iskrę gotowości i z miłości miłosiernej dusza ta
staje w działaniu dla ratunku bliźnich swoich.
……..