Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Bazylice oo. Franciszkanów

(M.): Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia! Królowo nasza, Polski i świata całego, witaj!
Dziś dzień, w którym Ojciec św. Franciszek wraz z biskupami świata i z (emer.) Ojcem św. Benedyktem XVI
oddadzą Rosję i Ukrainę w Twoje władanie oraz cały świat stający w przededniu działań wojennych.
O Matuchno, Cudowna Wspomożycielko! Upraszam Cię, przyjmij błagania serc ludu Twego
w poddaństwie serc wołających o pomoc do Ciebie. Do kogóż pójdziemy, Matko Jezusa i ludzi,
Pośredniczko nasza – wspomóż lud Swój błagający o ratunek przez Twe wstawiennictwo
do Ojca, Boga Wszechmocnego.
Prosimy, błagamy o ratunek Nieba przez Twe Matczyne Serce, czułe na krzyk dzieci. Nie zważaj
na nasze grzechy, a uproś przebaczenie u Syna Swego – Jezusa, Odkupiciela świata, nie zważając
na krnąbrność Swoich dzieci.
Przyszedł czas na refleksje i otwieranie serc stworzeń Bożych. Lęk i trwoga budzą się w sercach tych,
którzy nie zważali na Przykazania Boże. Ten lęk uświadomi im, że konieczne jest przebaczanie,
nawrócenie i przemiana duchowa oraz wyzwolenie z ucisku złego ducha.
Królowo świata, Miłosierna Matko Pokoju! Przyjdź do naszych serc, nawet tych zatwardziałych,
nie pukaj, bo ogłuszone już nie słyszą, ale gdy zawołasz po imieniu, … czyż nie odnajdą Swej
miłującej Matki, dającej wszystko, co potrzebne stworzeniom Bożym do pięknego życia.
O Pani, Królowo, ja także przyłączam się krzykiem serca całego wołając i błagając o Twą Miłość
cierpliwą dla dzieci, w świecie tak ociemniałym, tak walczącym w duchu nienawiści, agresji,
nieprzejednania w walkach, zadawaniu bólu bliźnim swoim (siostrom i braciom: Rosja – Ukraina).
Przyjdź, o Matko Boleściwa! Ty jedna wiesz, jak wielki to ból, gdy zabijają, mordują niewinne
dzieci Boga. Ty wiesz a przestrzegałaś nas, żyjących na ziemi, nawoływałaś, by odrzucić zło,
gwałtownie rodzące się w sercach ludzi. Tyle razy wzywałaś nas do poprawy naszego życia na ziemi! …
Ogarnięci ślepotą duchową nie słuchaliśmy Twych wezwań do poprawy, do powrotu i przyjęcia
Postanowień Bożych, danych nam do przestrzegania w naszych wyborach życiowych na ziemi.
Kierunek był prosty, piękny, lecz nie wszyscy zdążali drogą Przykazań. Ponosimy duchowe koszty
takiego postępowania i są one bardzo trudne, wręcz śmiertelne dla ducha dzieci ziemskich.
Mateńko, Pośredniczko nasza! Przeprowadź Swe dzieci przed Tron Boga Najwyższego,
bo tylko Ty możesz uprosić u Majestatu łaski przebaczenia, gdy na ziemskim
padole nad nami, miecz zagłady świata zawisł.
Ratuj, ratuj Swe dzieci przynależne do Ojca Boga Jedynego, a odwrócone dusze
– przeprowadź na jasne drogi życia. Prosimy, wstawiaj się za tymi zagubionymi
dziećmi, by Moc Boża rozświetliła ich ducha a przemiana w ich wnętrzach rychło nastąpiła.
Ratuj, Wspomożycielko nasza, wspomóż wstrzymać miecz zagłady!!!
Wstawiaj się za nami, za świat cały,
by nastąpił cud przemiany
agresji – w pokój
złości – w przebaczenie
nienawiści – w miłość
a świat w pokorze niech uzna panowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jezu, Miłosierdzia nad całym światem,
Twego Miłosierdzia wzywamy,
ulituj się, ulituj nad nami!!!
Jezu, ufam Tobie!… Jezu, bezgranicznie ufam Tobie !!!

Matka Boża, Wspomożycielka
Ja tobie odpowiem, ukochana córeczko!… Całym swym sercem wołasz o ratunek
dla świata. Wiesz przecież,jak długo wzywałam lud Swój do poprawy życia. Wielu odeszło,
wielu też odwróciło się od wiary i pociągnęło innych za sobą. Ile bluźnierstw, czynów
bluźnierskich następowało w świecie, odwrócenia, nieprzestrzeganie Dekalogu.
Duch nieprzyjaciela napastliwie was sięgał w słowie, czynie a z serca one wychodziły
i brudem duchowym przysłaniały świat. Niektórzy tylko opierali się, a oparli tym zamiarom
ducha złego. Oni dziś wołają nie tylko za sobą, by ocaleli, ale wołają też o tych,
którzy zbrudzeni duchowo.
Przychodzi czas rozliczeń!!! Dużo było też upomnień dzieci. Nieposłuszeństwo
nie opłaca się w życiu waszym, odwracanie od Praw nakazanych nie powinno zaistnieć.
Jest Miłosierdzie Boże tak wylewane dla was, ukochane dziateczki. Wołacie, korzycie się,
a nie zawsze dotrzymujecie przyrzeczeń swych. Gdy zbliża się cierpienie – wołacie o ratunek.
On przychodzi,… lecz ile razy musicie być napominani, strofowani, by zrozumieć swe błędy
i obierać drogi wskazane przez Niebo.
Twe (M.) serce, tak krzyczące i proszące o pomoc, wysłuchuję i sama dostrzegasz
jak szybko pomoc przychodzi.
Wołaj, wołaj, a słyszalne twe wołania, bo z serca czystego wywodzące się. Takie
wołanie utrzymuje się w Niebie i dźwięczy piękną nutą, na którą odpowiedź
miłosierną przesyła.
Upraszajcie o przebaczenie, ludu Boży!
Upraszajcie, by gniew Boga Ojca był uciszony przez wasze błaganie,
poprawę, uznanie Przykazań, uciszenie ducha rozniecanego nienawiścią
a przemienianego i promieniującego miłością, miłosierdziem, pokojem.

Stąd, z Serca Bożego, przyjdzie wam pokój, miłość i radość, by napełnić
serca dzieci oddanych a przemienić wasze życie, dane wam od Boga Ojca.
Miłosierdzie nad wami, dzieci Boże!
Wołajcie, a wydane, wylane na świat zstąpi z Woli Bożej i Miłości,
bo taką Miłością, Miłosierdziem, łaskawością jesteście obdarzani nieustannie.
Wołajcie, przemieniajcie się, przebaczajcie wzajemnie, zapomnijcie zło czynione
a niwelujcie je w swych sercach.
Przyjmijcie Boga swego do serc czystych, pragnących pokarmu Bożego
przemieniającego zło – w dobro.
Czyńcie, brońcie swej wiary, godności!
Pamiętajcie Przykazania, stosując je miłujcie się, przemieniajcie swe serca,

a Moc Boża uchroni was i Światłem Swym obdarzy
– Miłosierdziem, Pokojem i Radością pochodzącą stąd –
z Nieba, które istnieje, …. wiedzcie o tym i wierzcie!!!…