Rok: 2018

Kraków. Kościół parafialny. Adoracja

M.: Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew! Bądź uwielbiony, Jezu, Królu Najwyższy, miłosierny i łaskawy! Spójrz, o Jezu, na Swój lud, błąkający się po drogach życia, szukający pokoju i miłości, zagubiony na meandrach dróg światowych. Ulituj się nad Swym ludem, przeprowadź na Swe ścieżki i poprowadź a przeprowadź! Króluj nam,…

czytaj więcej..

Kraków, Kościół parafialny. Adoracja.

M.: Pan mój i Bóg mój! Jezu, ufam Tobie! Weź mą tęsknotę serca i spraw z Woli Twej świętej to, co względem mnie, marnej istoty, pragniesz uczynić. Moje serce oczekuje Twych wskazówek duchowych, Pragnę słyszeć Twe Słowa, Panie, gdy zawierucha duchowa rozpętała się w naszym narodzie, który zamiast uczcić 100 rocznicę…

czytaj więcej..

Kraków – w domu

M.: Święty Janie Pawle II pobłogosław nasze Koło w ten wieczór (rocznica wyboru JP II na stolicę Piotrową), wszak jesteś naszym Opiekunem, Patronem. Bądź pozdrowiony w tym dniu i zapewniony, że na dźwięk Twojego Imienia mocniej bije każde, czujące po polsku serce. Tak piękne miejsce zajmujesz w naszych sercach i w naszej…

czytaj więcej..

Kraków – kościół parafialny

Adoracja. (M.:) Mój Miłosierny Panie, mocy moja i życie moje! Wołam do Ciebie, Jezu, o Twe panowanie jako Króla narodu polskiego, poddanego Tobie. Przyjmij wołanie mego serca i innych serc, wiernych Tobie, a wołających do swego Króla i Pana. Nie zważaj, o Panie, na głośne, przeciwne krzyki, a usłysz nasze błagalne prośby!…

czytaj więcej..

Kraków – kościół parafialny

(Adoracja). (M.): Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne! Bądź pozdrowiony, uwielbiony Chlebie Żywy, Baranku Boży, Jezusie Chrystusie, Panie i Królu nasz! Przyjmij te serca adorujące Ciebie, wydające się Tobie w miłości i wierności, oddające cześć i chwałę Panu – Bogu swemu. W pokorze największej staję dziś przed moim Bogiem, Panem…

czytaj więcej..

Kraków – Kościół oo. Karmelitów po nabożeństwie w intencji Ojczyzny

(tuż po nabożeństwie w intencji Ojczyzny przed relikwiami Królowej Jadwigi) Św. Jadwiga królowa Bardzo pragnęłam tego spotkania z tobą, ukochana siostrzyczko moja w Duchu Pana Jezusa Chrystusa. Przysłana jesteś w tych przypadkowych okolicznościach, a kierowanych przez Niebo. Wiele mam w mej służbie narodowi do przekazania, wiele wydarzeń następuje, tyle niepokoju…

czytaj więcej..

Kraków, Parafia Św. Antoniego, Procesja Bożego Ciała

Pan Jezus Spójrz, jak prowadzę Moje owieczki, które niosą Mnie w swych sercach. Nie wszystkie! Jedne choć westchną ku Mnie przez chwilę, inne myślą uciekają do swych spraw, nie bacząc po co i dla Kogo przyszli, gdy to Ja przyszedłem do nich, dla nich. Inne dzieci Moje, zatopione w rozmowie…

czytaj więcej..

Katedra Wawelska Kraków

(M.:) Oddałam cały naród u Stóp Czarnego Krzyża, wszelkie sprawy narodowe i inne intencje, noszone w moim sercu. Oczyść moje serce, mój rozum, bym służyć mogła Tobie, Chryste, Królu mój i Panie, Zbawco umiłowany. U Stóp Krzyża proszę, wołając do Twego miłosiernego Serca, byś ulitował się nad nami, ratował przed…

czytaj więcej..