Życzenia Wielkanocne

Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego Świętemu Imieniu.

Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie”.   

Ps. 33 (32)

Czerpiąc ducha ze słów natchnionego Dawida, życzymy świątecznej ufności w nadejście Pana

w Tajemnicy Zmartwychwstania i radości ze spotkania z Nim: w sercu, w życiu i w napotykanym człowieku.

Niech łaska Wielkanocnego odrodzenia umocni w zdrowiu, wytrwałości w ten trudny czas i odnowi

we wspólnocie miłości w Duchu Pańskim – po wsze czasy!