Kościół św. Wojciecha, Kraków, 20.06.2024 r.

M.: Miłosierny Panie!…

Całym sercem wołamy o ratunek dla nas, Twojego narodu, który błądzi a dróg nie strzeże, gubi się w nadciągających mrokach duchowych. Ratuj, Panie, bo giniemy jako naród Twój zawierzony a do zdrady szykujący się, do wyrzeczenia się swej wiary, za którą ginęli nasi bracia i siostry poświęcając swe życie, cierpienia.

Ratuj, Panie Miłosierny!… Przebacz tym, którzy błądzą i daj Swe Światło, by rozjaśnione dusze zawróciły ze zgubnych ścieżek ziemskiego życia. Twe miłosierne promienie Miłości Boga niech ogarną cały naród polski, rozjaśnią drogi, którymi zdążamy! Wielu nie widzi, nie odczuwa zagrożenia, zagubieni w swych żądzach i pragnieniach, nieczuli na wezwanie do braterstwa, do zgody, do miłości.

Czy jeszcze możemy ubłagać twe Miłosierne Serce o przebaczenie i obudzenie naszych sumień, serc – do miłości i zgody?… Przebacz, Miłosierny Jezu, Synu Boga, miłosierny i litościwy, przebaczający! Broń, o Panie, przed zalewem zła, które nadchodzi w nasze domostwa, w granice naszej wypracowanej a upragnionej wolności.

Nie pozwól, błagamy Cię, Miłosierny Synu Boga i Mateńki, Królowej naszego narodu ciągle walczącego o swe prawa w świecie, by nie było niszczone to, co wywalczone przez ofiary życia wielu synów, wiernych Bogu a walczących o wolność serc skierowanych ku Tobie Najświętszy, Miłosierny Boże Wszechmocny.

Przyjdź z pomocą do serc naszych i w granice kraju tego pod Twoim władaniem – wspomóż Mateńko, Królowo Polski, nie oddaj Swego ludu w kajdany niewoli duchowej! Ochroń Swym płaszczem opieki, by żaden nieprzyjaciel nie znalazł ofiary z tego ludu, Tobie przynależnego.

Chroń i broń, Królowo Polski – nasza Królowo i Matko narodu Twemu Sercu zawierzonego.

Usłysz krzyk serc z naszej ziemi – usłysz i ratuj, Matko Bolesna i litościwa! …

Przyślij hufce Aniołów do pomocy nam na tej ziemi i ochroń przed napastnikami i nadchodzącą, wyczuwalną już ciemnością.

Matko wspomóż, ratuj, otul Swym płaszczem opieki i miłosierdzia. Wołamy do Ciebie, Mateńko, bo Serce Twe nie oprze się wołaniu i skargom dzieci pragnących życia według Bożych wskazań. Wspomagaj nas, Królowo Korony Polskiej, ratuj przed ciemnościami i zagubieniem. Przyjdź do domów i rodzin naszych! Nie pukaj, a wnijdź i pozostań z nami na zawsze! Serce me krzyczy, woła o pomoc dla tego ludu, gdy mroki świata już zapadają w nasze wnętrza.

Panie Jezu Miłosierny! Ratuj Swe dzieci, przebacz a nie pamiętaj naszych wykroczeń przeciw Twoim Przykazaniom. Wglądnij w nasze wnętrza i Miłością Swą oczyść je z brudu świata a przygarnij i ulituj się nad ludem grzesznym, idącym w stronę zguby, unicestwienia.

Ratuj, Jezu Miłosierny, Boże Wszechmocny! Krwią Swoją udziel nam wybaczenia a wybacz, wybacz grzechy nasze!… Niech świat stanie się omyty, oczyszczony, odkupiony a uratowany Krwią Baranka!

(Moc schodząca obezwładnia mnie, moje wnętrze i członki, moje czoło a radość wpływa jak strumień źródlanej wody.)

Pan Jezus

To Ja przemawiam tobie, ukochana Moja służebna dziecino i tym, do których pójdziesz, a którzy przyjdą ku tobie na przyzwanie Moje, Boga ratującego Swe umiłowane owieczki.

Ja, Bóg Miłosierny, wasze serca wysłuchuję troskliwie a z Miłością, którą was, najmilsze dzieciny, obdarzam. Nie opuszczam was, dzieciny Moje umiłowane. Strzeżenie Nieba jest nieustanne, by nawiązana miłość Nieba i ziemi rozkwitała nieustająco.

Jestem z wami, umiłowany narodzie!…

Jestem, nie opuszczam, bo Moim ludem na ziemi wybranym jesteście.

Wy to wiecie,… ale nie rozumiecie. Nie jest to wam łatwe w pojęciach ziemskich.

Zapowiadam wam Moje zamiary od dawna już ujawnione. Dane są wam wszelkie pomoce Nieba, by bitwa na tym padole stała się waszą wygraną,… gdy serca wasze stanowić będą o wyborach ścieżek życia Moich dzieci.

Wasz wybór – a Moje Plany winny być ziszczone, zważcie na to, co powiadam!

Moje Plany rozdrażniają złe moce a w ostrych walkach złego ducha one atakują dusze. To już wiecie,… a nie przestrzegacie co wam od dawna jest wskazywane.

Toczy się walka, gdy wy sami czynicie swe wybory.

Ja, wasz Ojciec, ratuję Swe umiłowane dzieci, ale one niekiedy odwracają się idąc na zatracenie. Niektóre jeszcze powrócić zdążą, by pochwyciła je ręka Opatrzności, uniosła ratując przed zgubą, śmiercią. Nie wszystkie uratować się zdążą, a Ja oczekuję ich woli bycia ze Mną w wolności wyborów. Kocham was, dzieci umiłowane, w tęsknocie oczekuję godząc się na wasze wybory, by was nie przymuszać.

Naród ten, wybrany od dawna, toczy ciężkie walki, ale on powierzony-

jest zapisany w Księgach Nieba a w opiece czułej.

Teraz przychodzi ten czas wyboru dobra lub zła!…

Czy zostaniecie w Moim władaniu – Miłości, Dobra, Radości i Pokoju,

czy wybierzecie życie pod władzą złego ducha – niemocy, nienawiści, zemsty, walki?…

Ja jestem Bogiem tego narodu z dawien dawna zawierzonego Mnie – Królowi.

Nie pozwolę łatwo odejść, gdy jeszcze trzymam wasze ręce w Moich.

Ratuję,… aż do jawnej waszej deklaracji, wyboru!

Wówczas wolno puszczam waszą dłoń na znak, że nie przynależycie do Mnie – Ojca.

Nie róbcie tego, … bo po takiej deklaracji nie ma powrotu!!!

Jest takie miejsce, w którym takie dusze przebywają.

Zawsze podaję wam ratującą dłoń Boga, waszego Ojca Sprawiedliwego.

Teraz, w tym kraju, przechodzicie korektę wiary, waszej ufności

w Miłosierne Serce Me, które was ma, ukochane dzieci, w Swej troskliwej opiece.

Zapowiadany wam był ten trudny czas a także zapowiedziana była Miłość Ma Miłosierna, do której często trzeba wam się odnosić a prawdziwie ufając, bezgranicznie,… gdyż

– Ja nigdy nie pozostawię proszących bez Swej pomocy i wysłuchania.

Proście więc o wszystko, a uznając w Mej Sprawiedliwości i Miłosierdziu

spełnię wedle Swej Woli.

Kocham dzieci Moje, prowadzę i daję Swą opiekę wybranemu ludowi,

który dokonawszy swych wyborów w życiu jemu danym

wstąpi na wskazane przeze Mnie drogi

– i ukaże światu Moją Moc i Miłość Miłosierną dla każdego narodu, który przyjmie Moją Władzę i Moc Miłości przemieniającej serca ludzkie

a w poddaniu Mej Woli Świętej /sztandar wiary/.

W błogosławieństwach Moich – Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego

pozostańcie, narodzie Mój umiłowany a poddany swemu Władcy na wieki.

Pokój z wami, dzieci umiłowane!…

Miłość Moja z wami!…

I radość – niech pobudzi serca, wnętrza wasze do pogodnego życia!…