Bazylika oo.Franciszkanów, Kraków

(Kaplica Matki Bożej – Adoracja) Maryjo, nasza Matko i Królowo Polski i świata! Do Ciebie
przychodzę, by znów upraszać o nabrzmiałe sprawy naszego kraju (wybory!), w którym
tron piastujesz! Bądź nam łaskawa, Mateńko, upraszaj i wstawiaj się za nami!

Matka Boża

Mocą Miłości Matki twojej i narodu Mego otaczam każdego, kto w sercu swym nosi
miłość! Rozsiewam Miłość Swą lecz was upraszam o jej ukazywanie tym, którzy jej głodni,
spragnieni i tym, którzy jej nie znają. Rozsiewajcie tę miłość a zgoda wnijdzie w waszą
społeczność, pokój i radość.

Zróbcie miejsce Synowi Memu – Chrystusowi, by zaproszony jednogłośnie zasiadł
w waszych sercach jako wasz Król upragniony!

Przyjmijcie ducha wiary, miłości, pokoju! Tak uczynicie miejsce w swych sercach,
w swym życiu Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi! On was poprowadzi na jasne drogi
życia a w zgodzie i radości, gdy nadzieja, ufność, prawda przed wami.

Ja wskażę wam ścieżki do Jezusa i poprowadzę, byście nie zbłądzili. Proszę tylko
dzieci Moje o wiarę ufną i poddaństwo Bogu Wszechmocnemu, który oczekujący w Miłości
i przebaczeniu win, grzechów waszych.

Niech każdy poda Mi swą dłoń a spojrzy w oczy Matki i z ufnością odda w Moje
Serce, tak bardzo was kochające, dzieci Me maleńkie. Przeprowadzę z ciemności duchowych
do promiennej Jasności, by owładnęła wasze wnętrza i ustanowiła was w szeregach dzieci
wiernych Jezusowi. Decyzja wasza niech rychło się stanowi, gdy nieprzyjaciel nacierający!

Dzieci Moje, ukochane maleństwa, przyjmijcie Me wezwanie, wołanie Matki
Królowej, biegnącej ku wam z ratunkiem, wołaniem do waszych serc, ukochane dziateczki!

Błogosławieństwo z Serca Matki spływa ku wam, ku wiernemu narodowi Memu , by
nadzieja pokoju i zgody nie gasła, a ożywienie ducha narodu nastąpiło przez wylane wam
Miłosierdzie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.