Rok: 2016

Kraków – noc z 18/19

Pan Jezus Dlaczego obawiasz się, Mój narodzie ukochany, wybrany?… Przecież przyjąłem wasze poddaństwo, a serca wasze przemieniam. I to właśnie teraz dokonuje się! Ujrzycie, jak zmieniać się będą sytuacje, które byłyby dla was bardzo groźne. A wy przecież macie Matkę Królową, która stoi przed wami broniąc ukochane Swe dzieci, zasłania…

czytaj więcej..

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus (………) Ludu Mój ukochany, wybrany ludu wołający do swego Pana –„ króluj nam!”Tak bardzo wam miłosierne Serce Moje, oczekiwało z dawna na wasze zgodnewołanie o Moje królowanie.Mój naród stanął przede Mną wołając o Moje panowanie w sercach i w ojczyźnie waszej. Ja was wybrałem, narodzie Mój! Wybrałem, gdy serce narodu…

czytaj więcej..

W trakcie trwania Mszy św. Intronizacyjnej

Pan Jezus Moje Serce otwarte i czekające!!!… Schodzę ku wam, byście przyjęli do serc swego Pana, a omywam Swą Krwią i Wodą z Boku Mego!… Nie bójcie się!… Przyjdźcie wszyscy, bo spragnieni jesteście, a Ja was napoję, nakarmię i wydam światu, by ujrzawszy w was Mnie, Króla, przyjął w swe…

czytaj więcej..

W domu – Kraków

(Przed Intronizacją 19.11.br. w Łagiewnikach, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, by modlić się za episkopat i duchowieństwo, upraszałam u krzyża o przebaczenie i Miłosierdzie Boże). Panie, Królu mego serca, wołam ku Tobie wydając Twe sługi w oczyszczenie, przebaczenie i ogarnięcie Twym Miłosierdziem, a nie Sprawiedliwością. Przedkładam w uniżeniu całkowitym swe…

czytaj więcej..

W domu – z ostatnich dni, Kraków

13.11.2016 W Twoim Miłosierdziu się okąpię, w Twojej Miłości się ubogacę, w Twoim Sercu pozostanę, i pójdę z Tobą zbawiać świat!… (M.) 14/15.11.2016 Panie! Staję przed pałacem Serca Twego – Miłosierdziem Twoim, pragnąc wyprosić świętą Twą Wolę przyjęcia wołania naszego narodu o panowanie Chrystusowe. Przybądź nam jako Król ludu Swego…

czytaj więcej..

Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium BM

Pan Jezus: Dziecino Moja (M.), (…) Przyjmij teraz Me zapewnienie o Mej wielkiej Miłości do narodu Mego, wybranego i uświęcanego zebranymi ofiarami. Naród Mój ukochany nie zginie (…) To was, narodzie Mój, poprowadzę ku Światłości, by Moja Miłość ogarnęła każde serce, nawet zatwardziałe, kamienne. Wyzwolę te dusze zaciemnione i nieszczęśliwe, by zbliżyć je…

czytaj więcej..

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła

(…..) Pan Jezus Mój krzyż ciężki od wołań ludu Mego! Wszystko podjęte, a przystosowywane do wysłuchania Mego. Rozliczenie być musi, lecz Miłosierdzie Moje omywa wszystko, co winnym jest. Proście, a otrzymacie, proście sercem czystym, a krzyk takich serc dojdzie do Serca Mego pełnego Miłosierdzia. Po to Je wylałem i wydaję…

czytaj więcej..

Jasna Góra – WIELKA POKUTA, Częstochowa

(M) Matko Boża, Częstochowska Pani, Królowo Polski! U Twoich stóp staje naród od wieków szczerze i wiernie Tobie oddany! Przeprowadź nas, Mateńko, przez zawiłości duchowe, wyproś nam moc ducha dla odparcia sił przeciwnych naszym dążeniom do prawego życia. Zebrani na Jasnej Górze prosimy o Twe, Mateńko, wsparcie w naszych prośbach i…

czytaj więcej..