Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kaplica św. s. Faustyny

św. s. Faustyna
…….. Ja jestem tą, której przykazano pomoc na ziemi dla szukających Światła w promieniach Miłosierdzia.
Ten czas musi być opromieniony jasnością, bo ciemności ogarniają ziemię, a ginie duch ludu Bożego.
Potrzebna jesteś, potrzebni inni ufający, zdążający do Światłości, świadomi swej wiary,
a w poddaniu Najwyższemu Bogu.
Światło Boże dociera tam, gdzie mroki ziemskie skryte. Ono dla ratunku przesyłane,
by obudzony świat zapragnął wybawienia.
Miłosierdzie Boże to ratunek dla zagubionego świata dusz,
to światło dla serc zaciemnionych grzechem.
Tu znajdziecie ratunek bezgranicznie udzielony tym,
którzy się zwrócą o pomoc, a nie zatracą się ……
Wielu nie zna Źródła Miłości Miłosiernej, wielu poznać już winno.
……. Niebo wspomagające ciebie na ziemi w tym szczególnym czasie.
Niech utworzone Koła Miłości Miłosiernej (KMM) jaśnieją blaskiem
Miłości Miłosiernego Pana Jezusa Chrystusa, niech wielbią
Miłosierdzie Boże, wylewające się na świat cały!
Nawracajcie się, szukajcie ratunku
w Miłosiernym Sercu Bożym, a nie zwlekajcie!
……. To nasze, dusz niebiańskich zadanie, by pełnić straż na ziemi nad tymi,
których Pan szczególnie umiłował, a wyznaczył w służbie światu.