Spotkanie modlitewne KMM (u MW.)

Pan Jezus
Słyszę krzyk twojego serca 
(bardzo trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej).
Jestem i formuję w Miłosierdziu każdą twą prośbę o dzieci Moje
i Ojczyznę twoją, o którą wołasz w krzyku serca.
Ja Jestem – jest z wami!!!…
Do pomocy wydam rozkazy, by wspomagał orszak niebiański, aby losy wasze
w Moim Sercu stały się w tchnieniu Miłosierdzia.
Ja jestem z wami – z tymi, którzy Mnie pragną!