Święto Miłosierdzia Bożego – w domu

Godzina Miłosierdzia
(W domu)

(M.): Bądź uwielbiony Panie Miłosierny, tak łaskawy dla ludu Swego! Miłosierdzie
Twe, Jezu umiłowany, to wieczny dar Twego Serca wydany światu dla dzielenia się miłością.
Ukazujesz nam Swe Serce, wydające promienie Twej najpiękniejszej,
ofiarnej a miłosiernej Miłości Bożej, skąd lud może czerpać.
O Panie, niech te promienie Miłosierdzia rozjaśniają swym blaskiem i przenikają
do najgłębszych zakamarków duszy ludzkiej, by objęta Twoim Światłem
obudziła się do życia radosnego, bo z Tobą, Twym Miłosierdziem ogarnięta.
Wszelka nędza tego świata znika, gdy łaska Twoja, Serca miłosiernego, dotyka wnętrza
nędznego stworzenia. W Swej Ofierze odkupieńczej wyzwoliłeś świat, a jeszcze
nieustannie wydajesz światu wyjątkową Miłość, Miłosierdziem ogarniającą.
Ten dzień wyznaczony dla wylewania Miłosierdzia Twego, oznajmiony światu
przez wybrankę służebną św. s. Faustynę, czcimy szczególnie, bo wiele zostało
obiecane dla przychodzących ku Tobie, Panie.
Ten dzień niech zakwitnie kwiatami wdzięczności z serc ludzkich, darowanymi
Tobie, Boże Miłosierny!
Dziś dzień Twego, Panie, Miłosierdzia niech rozraduje dusze wiernych,
które zbliżone, proszące, otrzymują łaski Twego Boskiego Cudownego Serca.
Błogosław ludom całej ziemi, a szczególnie polskiej ziemi, z której wydałeś Iskrę tej pięknej,
cudownej Miłości i pragniesz ją rozniecić ze Swego Źródła (Kraków) na cały świat.
Przybądź, Miłosierny Boże, wybacz nam winy, grzechy nasze – a ulituj się,
gdy wołamy o przebaczenie i Miłosierdzie.
Powiedziałeś Panie, by w naszych zawołaniach była ufność w Twoje Miłosierdzie.
Udziel nam łaski, by ufność ta była niezachwiana. Obiecałeś, Jezu, że w tej Godzinie Miłosierdzia
wysłuchujesz każdego zbliżonego, a tylko potrzebna jest wiara i ufność w Twoje miłosierne
działanie tego, kto z otwartym sercem zwróci się do Ciebie, wołając o litość i miłosierdzie.
Obdarzaj nas Swym Miłosierdziem, nie zważaj na naszą nędzę.
Prosimy, błagamy o Twe Miłosierdzie dla świata, który ginie (pandemia)
w ciemnościach grzechów. Nie pozwól, by zło ogarnęło ten mroczny świat!
Jasność promieni Twego miłosiernego Serca niech ogarnie świat cały i dotrze
do zakamarków, skrytych przed Twą Jasnością.
Zmiłuj się nad grzesznym światem, przebacz nasze winy, a ogarnij ludzkość całą
potokiem spływającego Miłosierdzia na pomroczny świat. Udziel łaski przebaczenia tym,
którzy zwracać się będą ku Tobie!
Rozpal ogień Twej Miłości w ich sercach, by Miłosierdzie rozszerzało się jak
promieniste koła tak, by ich promienie na ziemi stały się początkiem powstawania
Kół Miłości Miłosiernej dla szerzenia, ukazywania i działania Twej Miłości w świecie.
Panie Jezu, Rabbuni, Miłosierny, Cudowny Boże, Miłości nieogarniona!
…… Bądź uwielbiony, Cudowny, Miłosierny Jezu, Boże litościwy, łaskawy, Tobie cześć i chwała na wieki!
Niech Twa Miłosierna Miłość, tak łaskawa dla nas w świecie, będzie uwielbiona w każdym sercu,
a Iskra Twego Miłosierdzia rozpala serca narodów na ziemi, ogarniętej ciemnością.
Miłości Boża, dotknięciem Twego promienia z Serca miłosiernego światu, obudź narody i ratuj nas !
Jezu, Ty się tym zajmij!…
Jezu, ufamy Tobie!… Jezu, bezgranicznie ufamy Tobie
!

Pan Jezus
Jakże radujesz Serce Moje, gdy krzyk twój serdeczny słyszę, a dochodzi do Serca Mego.
Ty wiesz, jak bardzo jestem wam uległy w błaganiach serc czystych, pragnących,
Ja wydam Moje Miłosierdzie, wyleję nadto o co prosicie, lecz trzeba, by w wielu
sercach zrobiono miejsce dla przybywającego. Jeśli drzwi zamknięte,
którędy wprowadzą Pana?…
Przyjdę zaproszony, a nie jako gość, a jako Brat, Przyjaciel, Król, Bóg Prawdziwy!
Różne są te zaproszenia, a Ja pragnę być w takim sercu, gdzie uznają Mnie za Władcę,
wydającego się gospodarzowi.
Winno być odpowiednie miejsce, a gdy przygotowane, czyste – Ja, Król przychodzę,
by radować się ucztując. O to starać się wam, dzieci, trzeba.

Ten czas, który jest i trwa, on będzie wam trudny, jak zapowiedziano.
To czas waszych wyborów , kogo zapraszacie do swego domostwa, do serca waszego
i z kim ucztować będziecie.
Wybór całkowicie wam oddany! Wy wybieracie przyjaciela swego, by wspólnie
iść drogą życia doczesnego.
Wybory te trzeba traktować jako wybory przyszłościowe , nie tylko na jedną chwilę.
Dobrze wybierzcie, bo ciemno wszędzie a jasność zanika.
Póki jeszcze widno – wybierajcie! Sercem
 wybierać wam, dzieci, trzeba.
Serce jest czułe instrumentalnie, dźwiękowo. W nim wyczujesz, wyboru dokonasz!
Jeśli ciemno w sercu – to wybór trudny, trzeba wówczas pomocy. Ja wówczas działam
na wszelkie sposoby, by nie zagubić owieczki ukochanej, bo jest dla Mnie bardzo upragnioną.
Do tego także angażuję Moje wierne dzieci i zagubione owieczki zapędzam do zagrody,
gdzie jasno i wygodnie i opieka serdeczna, a miłosierna.
……. W tej zagrodzie Moją szczególną opieką otaczam, i słońce zaświeci i pokarm wydany
i bezpieczny odpoczynek po walkach z wilkami żarłocznymi.

Wedle Mego życzenia ten dzień Mojego Miłosierdzia staje się upowszechniany
na całym świecie. Wielu jeszcze go nie zna. To także Moje dzieci i pragnę,
by zapraszały Mnie do swych domostw, serc.
Pragnę wydać im Swe Miłosierdzie i rozpalić ogniem Miłości.

Moje miłosierne Serce ciągle spragnione serc Swych ukochanych dzieci.
Strzec je trzeba, by nie poginęły w ciemnościach. Ten miłosierny promień Serca Bożego
niech sięga granic ziemi, gdzie jeszcze są ciemności.
W tym celu rozpalona Iskra, wydana od was, rozświetlać będzie ciemne zakamarki ziemi
i rozpromieniać, a ratować serca umiłowane przez Moje miłosierne Serce Boga…….
Proście a otrzymacie!…