Adoracja nocna (TV)- Licheń – Noc walki o błogosławieństwo dla Polski

Kraków, 06/07.08.2021 r.
Adoracja nocna (TV)- Licheń –
Noc walki o błogosławieństwo dla Polski
(Komunia św. w czasie nocnego czuwania)

Pan Jezus

Ja jestem w twoim (M.) sercu i nie opuszczam tego tronu coraz piękniej
przystrajanego dla Mnie, Oblubieńca a Pana i Króla życia twego. Pozostaję
we wnętrzu twym, gdy przyjęty jestem, wyczekiwany w tęsknocie serca
i miłości żarliwej.
Trwasz usilnie (nocne czuwanie) dla Mnie, Boga twego, a wołasz głośno do Mnie
o wszystko, co potrzebne dla życia waszego, uporządkowanego, oddanego
Mnie – Stwórcy tego świata.
Ukochane dzieci przedstawiają otwarte serca Mnie, bym nimi zawładnął i prowadził.
Wołajcie, otwierajcie swe wnętrza, bym w nich pozostał a panował jako Władca upragniony.
Wołajcie, dzieci umiłowane, proście, w przemianie serc powstawajcie dla Mnie i zbliżajcie
się, bym ujrzał wasze oblicza w oddaniu, przemianie, której tak pragnę.
Ja nie opuszczam, a gdy odwiedzam was na zaproszenie wasze lub krzyk –
pragnę, by pozostać w was i dzielić się Swą tęsknotą i miłością, by widzieć
przemianę serc dzieci ukochanych.
Wypraszajcie Moje miłosierne Serce, by uległe waszym wołaniom udzieliło wam,
ukochane dzieci zalęknione, zatroskane, wszelkiego zapewnienia o pomocy Nieba
w walce waszej na ziemi.
Ta walka stoczona być musi w pierwszym rzędzie – w waszych sercach.
Na ten czas zróbcie w waszych sercach porządek, bo duch oczyszczony być musi,
bym dojrzał i dotknął serc waszych, a zapanował i pozostał na wieczność.
Tak przyjmijcie swego Zbawcę – tego Ja pragnę!
Popatrzcie, jakie wybory są w waszym życiu, które jest manipulowane, ogarnięte
kłamstwem
 , z którym dusze Moje nie mogą zgodzić się, by stanąć na drodze życia
prowadzącej ku Mnie – Ojcu, Bogu waszemu.
Zwycięstwo ducha prawdy zaistnieje w sercach, rodzinach.
Prawda was wyzwoli – Ja jestem Prawdą!
To Ja Wyzwolicielem waszym jestem!

Bądźcie ze Mną a we Mnie – stanie się wówczas ta prawda, której tak pragniecie.
Kłamstwa – a ich wiele w świecie, to podstawa zakłamania, zła w waszym życiu. Odrzućcie
je, gdy wybór wasz nastąpi a zwróćcie się do Mnie całą istotą, obliczem, a serce przyjmie
swego Pana i Wyzwoliciela.
Prawda, o którą walczyć będziecie, by pozostać przy Mnie a ze Mną,
będzie priorytetem w waszym doczesnym życiu.

Tak trzeba, bo wówczas staniecie w wolności, prawdzie, a to będzie wasze wyzwolenie,
bo Ja jestem Prawdą i Życiem, bo Ja Zwycięzcą jestem, więc nie bójcie się ,
dzieci Moje w wybraństwie, stające przede Mną uległe i poddane swemu Królowi.
Nie bójcie się, zbliżajcie ku Mnie z czystymi wnętrzami, oczyszczone, omyte, miłością
rozpromienione – a wydam was światu jako Moich wybrańców, rozpalających
promienie Mej Miłości w całym świecie.
Ogarniam Miłosierdziem każde Me dziecko wołające o pomoc, proszące o przemianę
ducha, wiarę i miłosierdzie.
Ta przemiana już następować będzie, bo serc wiele dziś (Adoracja) przylgnęło
w bliskości ku Mnie, gdy Ja wysłuchujący i miłosierny.
Błogosławię was wołających, zbliżonych, oddanych i chowam w Swym Sercu
miłosiernym.
Nie bójcie się, dziateczki! Gdy Bóg z wami któż przeciwko wam
– silni prawdą, wiarą, czystym sercem, pragnieniem wolności duchowej
a wydanej z Mego Serca wiernym dzieciom.
Nie bójcie się dziateczki! Ja jestem i nie zostawiam was samotnych w walce,
nawet garstki małej nie pozostawię bez Mej opieki!

Pomoc będzie wydana , a wam należne zwycięstwo, choć walka trudna.
Ja Jestem – jest z wami i nie opuszczam, Ja – wasz Pan, Bóg w Miłosierdziu.