W domu – z ostatnich dni, Kraków

13.11.2016
W Twoim Miłosierdziu się okąpię,
w Twojej Miłości się ubogacę,
w Twoim Sercu pozostanę,
i pójdę z Tobą zbawiać świat!… (M.)

14/15.11.2016
Panie! Staję przed pałacem Serca Twego – Miłosierdziem Twoim, pragnąc wyprosić świętą Twą Wolę przyjęcia wołania naszego narodu o panowanie Chrystusowe. Przybądź nam jako Król ludu Swego wybranego i przemień w tym narodzie wszystko, co staje do przemiany i to, co nie staje przed Tobą, Panie. Ty wszystko możesz przemienić! Przeto uczyń nas ludem Swej Świętej Woli, by nasze poddaństwo przyniosło Tobie radość. Uznaj naszą Ojczyznę za Swą armię wyznawców i przygotuj nasze serca, wolę naszą i wyzwól odwagę w tych trudnych czasach do niesienia sztandaru wiary.
Pod stopy Twe, Panie, kładę wiązankę kwiatów rozkwitłych w sercu – kwiaty nadziei, miłości, jedności, zgody, wiary, uczciwości,…i inne w tym bukiecie składam. Wspomóż naród, a nade wszystko duchowieństwo, by w pełnej miłości, wierze i ufności została dokonana przed Twym Majestatem proklamacja Twego królowania na ojczyźnianej ziemi.

Pan Jezus

Oddajesz Mi co w sercu twym się mieści, a krzyczysz już z dawna o Moje przyjście. Jestem gotowy, dzieci Moje, ale czy wy gotowi jesteście?… Czy wszyscy wraz przyjmiecie Moje panowanie?…
Jeszcze nie wszyscy gotowi, jeszcze nie rozumieją a pojąć nie mogą co oznacza panowanie Moje w królestwie Moim. Czy trzeba wiele rozumować?…
W tym przypadku trzeba wiary i miłości, bo sercem przyjęte Me królowanie odmieni każdego, kto będzie Mi poddanym. Wolność wyboru drogi zawsze zachowacie, dzieci Moje! Tego nikt nie może wam zabrać, gdyż wolę waszą ustanowiłem w wolności wyboru!
Radość Nieba wielka jest, a i ziemia ją otrzyma, bo rozprzestrzenione w świecie promienie tej radości dojdą do zakątków ziemi i inni zapragną jej także, by zajaśniała im Moja jutrzenka.
Do ciebie, (…..). Tobie daję pod uwagę i do serca twego wkładam cały episkopat, cały lud kapłański,,
abyś stanąwszy przede Mną, pod krzyżem
– ofiarowała z serca swego, poruszonego powagą nadchodzącej chwili (Intronizacja) ,
– przepraszała prośbami serca twego wołając o Moje przebaczenie i miłosierdzie.
Od ciebie, Moja ukochana służebniczko, przyjmę to, co przyniesiesz pod Me zbolałe członki na krzyżu,
a Ja, gdy ty uprosisz,
– wyleję Wodę i Krew z boku Mego dla oczyszczenia synów Moich. I przyjmę, z serc zjednanych w prośbie o Moje Miłosierdzie, wszystkie zapewnienia Mnie o Moim panowaniu, lecz z serc czystych wypowiadane.
A tobie już przykazuję, byś nie odstąpiła od Mego życzenia a twego działania dla dobra świata, który ujrzy Miłosierdzie Moje i zwycięstwo. Potrzebne są takie dusze oddane, wierne!
Czuwaj teraz przy Moim krzyżu, by wylana została
– Woda z boku Mego, a omyła grzesznych,
– Krew z boku Mego , by oczyściła.
Ty teraz wołaj ku Mnie, bym usłyszał twoje gorące wołania, a Ja zejdę z krzyża Mego blisko ciebie, byś ogarnięta w Mej Miłości wołała o ratunek dla Mego stada.
Teraz już zrozumiałaś, że tak bardzo zależy Mnie, Bogu, na na Swych synach. Oni mają Mnie służyć, a nie innym! Przyrzekali, a nie wszyscy dotrzymali słowa i święceń Moich. To Moi synowie, Moi wybrańcy!!!
Skrusz Moje Serce swym wołaniem o nich, by miast sprawiedliwości wydać im Swe Miłosierdzie.
Zaproś też do wspólnych wezwań, próśb twoich, wspólnotę Moją (KMM), by w tym chórze, wołającym do Mnie, stanęli z otwartymi sercami, pragnącymi Mego królowania w narodzie wybranym.