Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium BM

Pan Jezus:

Dziecino Moja (M.), (…) Przyjmij teraz Me zapewnienie o Mej wielkiej Miłości do narodu Mego,
wybranego i uświęcanego zebranymi ofiarami.
Naród Mój ukochany nie zginie (…)
To was, narodzie Mój, poprowadzę ku Światłości, by Moja Miłość ogarnęła każde serce, nawet zatwardziałe, kamienne. Wyzwolę te dusze zaciemnione i nieszczęśliwe, by zbliżyć je do Serca Mego a one odczują gorącą, wzywającą Miłość Mego Serca miłosiernego.
(…) Tak budować będę świat Mój na wieki, tak stawiać będę potężne zagrody, by wilki nie podchodziły i nie zagrażały Mym owieczkom. Dam wam pełne bezpieczeństwo, lecz wy, Moje owieczki zabezpieczone, pewne Mej opieki, miłości, patrzeć musicie w Mą stronę i słuchać tego co powiedziane i słyszane przez was, a dla dobra waszego.
W Moim panowaniu przyjdzie kres waszej udręki a w błogosławieństwie Boga waszego przebywając w Miłości Mej, trwać będziecie przy Mnie w miłości, zgodzie, jedności, czystości ducha, wierności, posłuszeństwie a radość Moja z wami dzielona i cud Miłości Mej zajaśnieje w sercach waszych.
Tę miłość rozlewającą się wśród was dostrzegą inne narody i zapragną iść waszymi drogami. Wspomóżcie ich wówczas dając im drogowskazy na te ścieżki, które wy już przeszliście, by zbliżyć się do Mego królestwa. Kocham was, oczekuję otwarcia serc Moich ukochanych dzieci, w wybraństwie Mym zbliżanych do Serca Mego radosnego, oczekującego.
Pokój z wami!
Mój pokój, Moja Miłość z wami i radość Moja z własności Mej, a Moc Moja wszechwładna nad wami, ukochany, wybrany narodzie Mój!
Zbliżajcie swe serca, a wargi wasze niech śpiewają Mi hymny uwielbienia, by sercem zbliżonym, wolą swą, jednym głosem zostało wypowiedziane uznanie Królestwa Mego, Boga waszego na wieki.
Przeprowadzam was przez ścieżki ciemne dając Moje jasne Światło. To ścieżki wytyczone Memu narodowi w bezpieczeństwie, jasności, a ku radości, bo Ja wam ją dam, ukochany narodzie polski. Bądźcie błogosławieni!
Radośnie zbliżajcie się ku Mnie, by Serce Boga przyjęło wszystkie Swe dzieci upragnione. Nie obawiajcie się! Ja Swą pieczę mam nad wami, od kiedy tylko podjęta decyzja wasza dla wypełnienia Mej Woli, która świętą dla was jest.
Podejdźcie ku Mnie, by rozlała się Moja Miłość miłosierna dla was i świata, bo serca wasze także proszą o świat cały.
Moja Matka Maryja Najświętsza jest z wami nieustannie i prowadzi. Bądźcie z Nią nieustannie i słuchajcie Matki swej i Królowej narodu Mego.
Pokój Mój z wami, ukochany narodzie, wybrany i oczekiwany!
Zauważajcie znaki Moje w świecie, które dawać będę a naród Mój w szczególności odbierać je będzie jako nagrody Moje.
Bądźcie radośni Moją radością Boga, który wdzięczność Swą okaże, okazywać będzie, najmilsze Me dzieci!