Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła

(…..)
Pan Jezus
M
ój krzyż ciężki od wołań ludu Mego!
Wszystko podjęte, a przystosowywane do wysłuchania Mego.
Rozliczenie być musi, lecz Miłosierdzie Moje omywa wszystko, co winnym jest.
Proście, a otrzymacie, proście sercem czystym, a krzyk takich serc dojdzie do Serca Mego
pełnego Miłosierdzia. Po to Je wylałem i wydaję światu.
Proście, błagajcie, krzyczcie o Me Miłosierdzie!
To czas Miłosierdzia Mego, które ratuje was, drogie Moje dzieci!
Ten czas zawirowań, ciemności, mgły opadającej, potrzebuje Mego przyjścia
w Miłosierdziu całemu światu. Trzeba tylko, by świat ujrzał gdzie ratunek jego i by zbliżał się do
Mego Miłosiernego Serca. Początkiem do tego zbliżenia jest
– oczyszczenie,
– wasze pragnienie,
-wasza wola,
 by iść drogą, którą wskazałem,
a którą już znacie, choć nie wszyscy nią zdążają.

Zbliżcie się, dzieci Me, do Krzyża Mego, a spojrzę, doglądnę czego wam trzeba, by
zaopatrzyć was, dopełnić Mą Miłością troskliwą i poprowadzić do Zdroju łaskawości, Miłości,
Miłosierdzia. Zbliżcie się tylko, bo to wasza wola, na którą ciągle czekam! Wszyscy zbliżeni do
Mnie odczuwają radość życia ze Mną a we Mnie.
I tego trzeba, by podejść ku Krzyżowi Memu i uwierzyć Mej Ofiarnej Miłości do was,
Zbawczej Miłości, Miłości Krzyżowej – odkupieńczej.
Zbliżaj się, Mój narodzie wybrany, ukochany!
Wydaj okrzyk serc jednym głosem o Moje panowanie, a zejdę z Krzyża Mego
Ofiarnego, by radością was zjednoczyć z Sobą
 – Miłosiernym ludowi Swemu.
Strzegę was, miłuję i czekam, już prowadząc na jasne drogi waszego życia
i błogosławione dla waszej przyszłości, wspólnej ze Mną –
Bogiem, Przewodnikiem, Królem,
panującym z woli narodu wybranego a ukochanego.