Wielkanoc 2022

Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą i dziękujmy za niezgłębioną Miłość ku nam – dar odkupienia przez: Mękę, śmierć kzyżową i chwalebne Zmartwychwstanie – Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Życzymy: obitych Łask i Światła Ducha Świętego do dobrego duchowego przeżycia Misterium Paschalnego, niepojętej Miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu osiągnęła swój szczyt –…

czytaj więcej..

Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Bazylice oo. Franciszkanów

(M.): Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia! Królowo nasza, Polski i świata całego, witaj! Dziś dzień, w którym Ojciec św. Franciszek wraz z biskupami świata i z (emer.) Ojcem św. Benedyktem XVI oddadzą Rosję i Ukrainę w Twoje władanie oraz cały świat stający w przededniu działań wojennych. O Matuchno, Cudowna Wspomożycielko! Upraszam Cię,…

czytaj więcej..

Adoracja w Kościele św. Jana Kantego

(M.): Stojąc przed cudowną ikoną Pana Jezusa (w 2004 r.) w Cerkwi Issakowskiej w Sankt Petersburgu usłyszałam Słowa, by modlić się za Rosję, ukochaną Bożą córę. (22.06.2004 r., ST. Petersburg, Cerkiew Issakowska) Pan Jezus: Jestem z tobą (M.), a ty to odczuwając, sprawiasz swą miłością i oddaniem jeszcze większą radość Bogu swemu. Czy…

czytaj więcej..

Adoracja w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Kościele oo. Franciszkanów

(M.): Mateńko, Królowo Pokoju i nasza Królowo!… Przybywam, by upraszać Matuchnę Miłosierną o pomoc dla naszego narodu w tym trudnym czasie. Upraszam także o Miłosierdzie Boże nad cierpiącym narodem Ukrainy (wojna z Rosją). Najświętsza Matko, Królowo narodu polskiego, który poddany Twej świętej władzy, uproś u Twego Syna, Jezusa Miłosiernego, pokój na…

czytaj więcej..

Kaplica Matki Bożej w Kościele oo. Karmelitów „Na Piasku”

Pan Jezus Odrzwia twego (M.) serca ciągle dla Mnie otwarte w oczekiwaniu, a Ja, Ja jestem w Swojej komnacie, w domu, w którym mieszkam, … w twoim, … przystrojonym dla Mnie domu. M.: Jezu, mój Panie Miłosierny, umiłowany! Na kolanach błagam Pana Mego o ratunek dla świata, w którym zło, wojna, (wojna –…

czytaj więcej..

Spotkanie modlitewne KMM (u MW.)

Pan Jezus Słyszę krzyk twojego serca (bardzo trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej). Jestem i formuję w Miłosierdziu każdą twą prośbę o dzieci Moje i Ojczyznę twoją, o którą wołasz w krzyku serca. Ja Jestem – jest z wami!!!… Do pomocy wydam rozkazy, by wspomagał orszak niebiański, aby losy wasze w Moim…

czytaj więcej..

Bazylika oo. Franciszkanów. Adoracja

Pan Jezus (….) M.: Przychodzę z gorącymi prośbami o wstawiennictwo Króla Polski na konferencji w Strasburgu, gdzie Polskę broni premier. Boże! Błogosław nasz naród, chroń i broń Ojczyznę naszą i przebacz, o Panie, wszelkie słabości, grzechy naszego narodu. Serce moje woła ku Twemu Miłosierdziu, przebacz narodowi naszemu i daj nam światło…

czytaj więcej..

Bazylika Św. Krzyża w Krakowie-Mogile

Pan Jezus (…….) M.: Panie umiłowany, wszystko zostawiam u Twych Stóp! Prośby o uzdrowienie dusz i ciał, intencje złożone przez proszących o Twą łaskawość, Tobie, o Panie, pod Twym Krzyżem składam i błagam o miłosierne spojrzenie i wysłuchanie. Pan Jezus Dzieci Moje, ukochane maleństwa! Tak zagubione w szarości życia nie szukacie…

czytaj więcej..