Wielkanoc 2023 r.

Na zbliżające się Święta niezgłębionej Miłości Boga do człowieka,
Święta Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela,
życzymy wiernego trwania wraz z Matką Najświętszą – współcierpiącą przy Miłości
Ukrzyżowanej, aby w Poranek Wielkanocny doświadczyć głębokiej odnowy duchowej
i Mocy Jego Zmartwychwstania, płynącej z otwartego Serca i Ran Zbawiciela.
Ufajmy Bożemu Miłosierdziu, które leczy, podnosi i uzdrawia każdego człowieka.