Katedra Wawelska

(Adoracja Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy przy wejściu. Nie wpuszczono nas do Kaplicy Adoracji.)

……..

(Świat w niepokoju, trwodze, wojna w Ukrainie, wojska amerykańskie w Polsce, NATO, ludzie się niepokoją, nienawiść, kłótnie, agresje, choroby psychiczne i poszczepienne…).

M.: Panie! Ratuj nas, bo idziemy na zgubę, ślepo w zaułki ciemne, samobójstwa, apostazje, dzieci, młodzież zagubione, aborcje, zmiany płci – wszystko jest nienormalne, zwariowany świat – co będzie jeśli nie zapanuje miłość, pokój i porządek, normalność).

Boże Miłosierny, ratuj, nie odwracaj Swego Oblicza od Swych marnotrawnych dzieci, przebacz, zmiłuj się, bo giniemy!…

Sprawiedliwość Twa, Panie, uwidacznia się a Miłosierdzie łagodnie zstępuje na ratunek światu.

Błagamy Cię, zwróć Swe miłosierne Oblicze na ten zagubiony tłum i ukaż Swe Światło a miłosierne spojrzenie zwróć na ciemne strony tego świata. Oświeć je promieniem Swego Miłosierdzia i otwórz bramy Niebios, bo wielu ginie a zginie, z własnego wyboru oślepieni mrokami na ziemi.

Pan Jezus: … Słyszę twój krzyk serca i nie będę obojętny, gdy wołasz o innych, a wspomagasz Mnie na tym padole ziemskim.

Ja jestem Dawcą życia i ono winno być ze Mną w zgodności, jedności, a który jestem miłosierny, sprawiedliwy, kochający i ratujący.

Moja Ojcowska Miłość – Boża Miłość przynosi wam na ziemi dobro, zgodę, miłość ze Mnie czerpaną, pokój serc waszych, radość istnienia. Wszystko otrzymane z Mej Miłości wydam wam dla dogodności istnienia. Wybór życia na ziemi do was należy.

Ja naznaczam kierunek i związek ze Mną – wybieracie wy!!!…

Wybieracie, to wasze wybory!

Jedni są blisko ze Mną, inni wybierają inne drogi i błądzą, nigdy Mnie nie poznając pomimo Moich wyraźnych znaków rozpoznawczych.

Miłość Moja Ojcowska obejmuje każdego z was, każdego!

Szukajcie Mnie, uznajcie Mnie, zbliżajcie się, przyjdźcie … do Ojca, który oczekuje,

by wydać Swe bogactwa każdemu, kto zawoła sercem o pomoc, ratunek.

Trzeba tylko waszej woli zbliżenia, poznania, uznania swego Ojca Miłosiernego.

Wołajcie ku Mnie sercem, a wołając w bólu istnienia – Ja usłyszę i przyjdę z pomocą!

Ufajcie Mnie, Bogu waszemu, który zawezwany na ratunek nie opuści

a wspomoże, by proszący, wołający uzyskał pomoc.

…… Czyń, proś, błagaj, wołaj, przyprowadzaj pod Me Stopy, ucz

i przywołuj do Mego Miłosiernego Serca, a ujrzysz, ujrzycie a doznacie

Światła w promieniach Miłosiernego Serca Mego wylewających się na was i świat.

…. Pokój Mój dla was, dzieci umiłowane,

Miłość Ma wam darowana a Miłosierdzie Me nad wami

– przynosząc na świat jasność.

Trwajcie w miłości, zgodzie, jasności, w miłosierdziu dla bliźniego,

w trosce o innych braci i siostry, w pokoju serc, w radości

– gdy Ja w waszych sercach żyjący.

Kocham dzieci Moje, Krwią Swą was chronię i ratunku udzielam.