Słowa Pana Jezusa, 12.11.2023 r.

Msza św. TV – Warszawa, Kościół Garnizonowy WP
(podczas Komunii św.)

Pan Jezus

Ja Jestem – jest w tobie, w oblubieńczej Miłości Boga.
Masz wiele do zrobienia w tym, co tobie (M.) zadane a dla Mnie i dla świata.
To Moje zadanie, które w twym sercu złożone a w wytrwaniu twoim będą sprawione dla wykonawstwa Moich Planów na ziemi.

Ty, ukochana służko wierna, przyjęłaś i przyjmujesz a w Mej Miłości miłosiernej trwasz
i z Woli Mej wykonujesz co przychodzi tobie z nakazu w służbie wiernej i pięknej.

Ten czas trudny dla dzieci Moich, ukochanych stworzeń a tak w poniewierce utrudzonych, gdy zło szerzy się w świecie.

Ukazałem drogi Moje, ścieżki pewne dla was, ukochane dziateczki
– lecz nie idziecie właściwymi, wskazanymi światłymi drogami,
gdy ciemność zasłania wam Moje Światło wyraźne i jasne.
Wybieracie swe drogi sami, gdy wolna wola wasza.
Ja wam ją dałem, bo was, dzieci, pragnę dla ratunku waszego.
Nie wszyscy Mnie przyjmują nie rozumiejąc Kim dla was jestem…

Jestem Zbawicielem, Wybawicielem, Odkupicielem!!!
To wszystko uczyniłem dla waszego ratunku, ludu Mój ukochany!

Zapatrzeni w materię, piękno życia, które wam dane na ziemi, nie chcecie przyjąć
Mej Ofiary a Ja wciąż czekam na wasze, dzieci ukochane, wezwania, wołanie i przyjęcie
we wnętrza wasze, a nawet na powrót – w przebaczeniu wam, gdy skrucha okazana.

Jestem! … Jestem i oczekuję każdego westchnienia, każdego krzyku serca
a dam ratunek pewny.

Tyle ofiary, przebaczenia, przywoływania was, ukochane dziateczki!…

Ja nadal czekam, … oczekuję was, ukochane dziateczki, byście nie zaginęły na wieki!
Ja jestem, … oczekuję z Miłością wyzwolicielską i troskliwą, a szczególnie tęskną.
Pragnę!. …