Kraków, Zesłanie Ducha Świętego Kościół parafialny. Adoracja.

 M.: Przybądź Duchu Święty, nawiedź nasze serca i ześlij promień jasny Miłości Swej!
Rozświetl nasze wnętrza, umysły nasze, by życie ubogacone w jasności i dary Twe stało się jednym strumieniem łask Twoich dla świata żyjących dzieci Bożych.
Przybądź, rozpal serca Swych wiernych światłem jasności myśli i czynów, by drogi życia na ziemi stały się proste i rozświetlone, wiodące ku Bogu, Panu naszego życia i śmierci.
Przyjdź, rozpal ogień Miłości Swej i pozostań w sercach, by życie na ziemi w Twej jasności, pewności Twej obecności i opieki, stało się życiem radosnym, ukierunkowanym ku Ojcu – Bogu Najwyższemu w Trójcy Najświętszej.
Przyjdź, Ogniu Miłości! Oznacz nasze czoła znakiem mądrości, nasze serca – znakiem i darem miłości i wdzięczności, nasze usta – prawdą i wdzięcznością, nasz rozum – Twoją jasnością i mądrością. Przyjdź i obdarz dzieci Boże Swymi bogactwami, których oczekujemy z Twej dobroci i wielkiej Miłości.
Wdzięczne serce me śpiewa Tobie, Duchu Święty, bo chowasz w nim to, co dla mnie przeznaczone dla ubogacenia, a potrzebne dla wydawania światu Napełnij moje głębie duchowe, myśli moje, serce moje, słowa i czyny moje, by służyć mogły światu wedle wymagań Ojca Najwyższego.
Ubogać, ukierunkuj, spraw, by otrzymane dary stały się wielką radością w działaniach w świecie, dla Ojca Najwyższego w Niebie jak i dla dzieci Bożych na ziemi.
Ciszą mego serca wielbię Cię, Duchu Święty Boże!
Radość wlewa się potokiem, cudowną muzyką, której nie potrafię określić.
Ta muzyka…, to pieśń miłości, którą śpiewa moje wnętrze, gdy Ty, Święty Duchu, udzielasz Swoich darów! Niepojęte dla rozumu ludzkiego dary… przyjmuję z wdzięcznością i radością, Najcudowniejszy Dawco! Moje serce śpiewa pieśń miłości, wdzięczności, uwielbienia i poddania się Najcudowniejszej Mocy.
Przyjdź Duchu Święty, Dawco Cudowny dla ubogich, obdarzaj Swych poddanych i otwierających serca dzieci z KMM i łączących się z tą grupą adorujących Najświętszy Sakrament.
Roznieć Swój ognisty żar, by wypalił wszelkie ciemności tego świata
a Jasność Twa niech wypełnia wszystkie zakamarki.
Niech Twe Światło, pełne Miłości, wnika w serca oczekujące Twego przyjścia!
Przyjdź Duchu Święty, Ogniu Miłości! Przyjdź!!!…
Przyjdź, Duchu Miłości, Mądrości, wniknij w serce tego narodu, by ciemności duchowe
zanikły, sczezły na wieki, na zawsze!
Przemień mroki ziemskie w Jasności Twoje, by polskie serca tego narodu uświęciły się
w Twej łasce, w Twych darach ratujących od zguby duchowej, od wojen i zniszczeń.
Duchu Święty, wnijdź w nasze życie, obdarz proszących i wołających o Twe łaski.
Przyjdź i zamieszkaj w nas, proszących o łaskawość i obdarowania bogactwami
Bożymi.
Panie Boże, ześlij Ducha Twego, by pokój i jasność, miłość i radość, jedność zapanowały w tym narodzie, który został wybrany dla Ciebie, Panie, wszak Królem jesteś a Matka Twa – Królową narodu Twego.
Wniknij w serca narodu, zjednocz je i rozjaśnij, a umocnij dla służby Tobie, Trójcy Najświętszej – w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Nie pozostawiaj bez ubogacenia twoich sług z KMM, proszących o Twe dary. Obdarz ich Swymi łaskami, by mogły służyć wiernie w świecie wedle Twych poleceń i Twej Najświętszej Woli.
Upraszam za tych, których w sercu swym przedstawiam dla rozdania łask i darów Twoich, Duchu Święty, Łaskawco, by wszelkie Twe jasności stanowiły o bogactwie wydanym, udzielonym z Twej łaskawości.