Kraków. Kościół parafialny. Adoracja

           Pan Jezus
Ratunek wam należny, dzieci Moje! Nie opuszczę i nie opuszczam – czekam na każdego, kto zwróci się wolą swoją ku Bogu swemu, a wydam co należne dla ratunku ginących.
Ratunek Mój zawsze otrzymacie, gdy sercem wołać będziecie do Mnie – Boga i Przyjaciela a Zbawcy, miłującego Swe maleństwa. Wolę swą tylko okazać trzeba, a Mnie – Zbawcę, przywołać z upragnieniem, a stanie się ratunek wasz, maleńkie dzieci Moje!