Kraków, Kościół parafialny – Adoracja przed Świętem Chrystusa Króla

(Adoracja przed Świętem Chrystusa Króla)

 M.: Bądź uwielbiony, pochwalony, Chryste, Królu narodu polskiego!
Oddaję całym swym sercem, jestestwem swoim, cześć i chwałę Najwyższemu Panu, Bogu mojemu. Jutro naród polski będzie składał hołd i uznanie dla Twej Woli panowania w sercach poddanych.
Przyjmij, o Panie, te nasze wołania o Twe panowanie, prowadzenie i Twe Miłosierdzie. Przebacz nam, zagubionym w tym świecie, przebacz nasze winy, niewierności, a także odwrócenia od Twych, o Boże, przykazań, bluźnierstwa, złe czyny. Przyjmij te wołania z serc, które Cię kochają i pragną Ciebie i twego królowania.
Przeto oddajemy się Tobie, nasz Wodzu, Boże nasz, do Twojej dyspozycji w poddaniu i wierności a w przyrzeczeniu poprawy naszego życia z Tobą, Jezu! Klęcząc u Twych Stóp, Miłosierny Boże, ofiarujemy ci nasze serca, nasze życie, nasze przebłagania, nasze czyny miłosierne i przyrzeczenia poprawy.

Pan Jezus

(….) Pytasz znów o akty zawierzenia się narodu Mnie, Królowi. To nie akt jest wiążący!… Potrzebne są wasze serca, dzieci ukochane, wasze serca i wasze czyny a poddanie się Moim wskazaniom (przykazaniom) w waszej codzienności.
Tak żyjąc w zgodzie, ugodzie, poddaniu, staniecie się Moimi całkowicie z woli swej, a gdy ona Mnie – Ojcu oddana, czyż nie wyprowadzę w Mocy Mej Miłości dzieci Me poddane, na ścieżki życia ze Mną w bezpieczeństwie, miłości, jedności, w zgodzie i pomyślności, w szczęściu, jakiego nie znacie jeszcze w jasności i radości.
Niebo na ziemię zstąpi, gdy ze Mną będziecie w miłości poddani, jako Moje przynależne
z woli i serca, ukochane, wybrane dziateczki.
Niepokój serc waszych powoduje teraz spory, wojny duchowe i prowadzi do zniszczenia.
Nie tego wam trzeba!
W jedności stańcie przede Mną! Ukoję Swą Miłością, pokój Mój wydam wam, a radość wleję w wasze ukojone serca – Mnie przynależne.
Tak mało potrzeba, dzieci Moje, tak mało, bo tylko wyrzec się grzechu, zatwardziałości, egoizmu, a w miejsce tego co burzy, wprowadzić dobro, miłość i zgodę.
Tak was pragnę, dzieci Moje,wybrany narodzie Mój! Przyjdźcie ku Mnie i odkryjcie swe serca a Ja wam wskażę co złe, a co dobre. Wtedy ujrzycie jasno, co czynić, by żyć w bezpieczeństwie Bożym jako dzieciny wolne,pogodne i szczęśliwe.
Przyjdźcie, oczyśćcie swe serca a przyjmę was jako upragnione dzieci, by odmienione życie wasze rozgorzało miłością, radością, pokojem z Mego Serca wydane dla dobra waszego.
W Miłości i tęsknocie
– wasz Pan życia i śmierci w oczekiwaniu objęcia królowania w sercach,
w waszych dniach na ziemi.
Wasz Wyzwoliciel, Odkupiciel, pragnący królować w sercu każdego z was,
w tęsknocie oczekujący poddania waszej woli.