Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

          Wiekuista Miłości, głębio Miłosierdzia, O Troista Świętości, lecz jedno Bóstwo,
które dla wszystkich masz miłosne łono, jako dobry Ojciec nie pogardzasz nikim.
O Miłości Boża, żywa krynico, wylej się na niegodne stworzenia Twoje, niechaj
nędza nasza nie wstrzymuje potoków miłości Twojej, wszak dla Miłosierdzia
Twego nie ma granic.

(Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej>)

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!
Amen.

(Jan Paweł II)