Kraków, Kościół parafialny. Adoracja.

M.: Pan mój i Bóg mój! Jezu, ufam Tobie! Weź mą tęsknotę serca i spraw z Woli Twej świętej to, co względem mnie, marnej istoty, pragniesz uczynić. Moje serce oczekuje Twych wskazówek duchowych, Pragnę słyszeć Twe Słowa, Panie, gdy zawierucha duchowa rozpętała się w naszym narodzie, który zamiast uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości trwa w niepokojach, w niezgodzie. Wyraźnie widać działanie tego, który zawsze sprzeciwia się miłości, jedności, zgodzie i pokojowi. Duchowe zmącenia
w naszej polskiej rodzinie powodują podziały w społeczności i ciągle wybuchają ogniska agresji.
Wysłuchaj, Panie, wołania mego serca, które wznoszę ku tobie, wspomóż Polaków i ratuj nas! Ty wszystko możesz, o Panie! Proszę więc, powstrzymaj agresję złego, bo bez Twej pomocy i ratunku zginiemy! Ratuj nas, gdy wzywamy:
Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie! Jezu, bezgranicznie ufam Tobie!…

Pan Jezus
(…)
Twoje czułe serce tak woła o naród. Twojego wołania nie pozostawię bez odpowiedzi!
Ujrzysz, ukochana Moja, co uczynię, by was wspomóc, dzieci Mojego narodu wybranego.

Tylko wołajcie, szukajcie dróg jasnych!
Nie ulegajcie przemocy złego!

Wracajcie pod Mój Krzyż,
bo Krwią Swoją was odkupiłem i odkupię,
a Miłosierdzie Me rozleję, by ciemności się rozstąpiły
a zajaśniał poranek jasny, piękny!!!
Wołajcie!… Ja wysłucham.

Potrzeba Mi waszej uległości w miłości
waszej stałości w wierze
waszej jedności i zgody
a w pokorze u Moich Stóp!

Jestem wam Bogiem, Ojcem kochającym i Obrońcą, Stworzycielem i Bratem, a Jednością i Jasnością!!!
To Miłość Moja do was, dzieci, i dla was otwarta, ogarniająca, a w trosce Miłości Ojcowskiej – gorącej, świętej!!!
Przychodźcie do Mnie, do Moich ołtarzy, bym mógł wydawać Siebie dla każdego, kto zapragnie.
Zaufajcie Bogu swemu, zapragnijcie Mej Miłości!!!
Tylko Ja – Bóg Wszechmocny, Wszechmogący, mogę was wybawić w ten czas walki!
Tylko Ja – Stwórca i Zbawca, Odkupiciel, mogę was przeprowadzić przez trudy i znoje duchowych dróg, wyprowadzić z ciemności świata na drogi wiodące ku Światłości!

Mój wybrany, ukochany naród nie pozostanie sam na tej drodze!

Dam wam pomocne siły, a zadziwi się świat, bo
co niemożliwe w świecie waszym – stanie się dla was możliwe!!!

Ja – Król i Władca ustanowię Swoje Prawa!
Zapragnijcie tylko Mnie jako Władcy dusz waszych!!!
Zapragnijcie, dzieci Moje, tak – jak Ja was pragnę!!!!!!