Kraków, Parafia Św. Antoniego, Procesja Bożego Ciała

Pan Jezus
S
pójrz, jak prowadzę Moje owieczki, które niosą Mnie w swych sercach. Nie wszystkie!
Jedne choć westchną ku Mnie przez chwilę, inne myślą uciekają do swych spraw, nie bacząc po co i dla Kogo przyszli, gdy to Ja przyszedłem do nich, dla nich.
Inne dzieci Moje, zatopione w rozmowie ze Mną, ich Panem, postępując za Mną odkrytym dla nich, przedkładają swoje sprawy. Tych słucham i nie zawiodę, bo ku wam schodzę, dotykam serc i miejsc,
w których żyjecie.
Pozwólcie Mnie, Bogu Miłosiernemu być z wami tak blisko!
Spojrzę na każdego, a to spojrzenie pozostać musi rozpoznane w bliskości Boga i człowieka. Tej bliskości Ja pragnę, tej bliskości poszukuję w świecie waszym a po to, by owieczki Me poznały Moją wielką Miłość
i poznały swego Pasterza, który życie oddaje za owce Swoje.
Przyjdźcie, owieczki Moje, do Zdroju Mego Miłosierdzia! Napoję, nakarmię do sytości, bo tak pragnę, by wydawać wam wedle otwarcia serc, wiary i ufności.
Ukazuję Siebie tak blisko waszych serc, tak przyjmuję wasze sprawy i uwielbienie, różnie wyrażane. Pragnę Swe owieczki prowadzić i troszczyć się, a zapewnić o Mej Miłości, Miłosierdziu, pomocy, opiece. Wszystko we Mnie znajdziecie, a Miłość Ojcowska nieustannie z wami i przy was.
To nic, że nie zawsze w pełności wiary, ufności idziecie za Mną, lecz wy możecie dostrzec w tej drodze Moją szczególną troskę i pomoc. Zauważajcie Moją Obecność, gdy prosicie o ochronę, obronę, a Moja Obecność jest przy was w chwili wołania. Ja jestem i nigdy nie opuszczam owieczki zagubionej, zranionej, czy wołającej.
Chodźcie za Mną i ze Mną, chodźmy razem, a Ja – wasz Odkupiciel, Pocieszyciel, Bóg, prawdziwie, prowadzić będzie do Źródła, gdzie wszystko przygotowane dla owieczek Moich, by nigdy niczego więcej nie pragnęły, gdy staną przy Mnie, u Źródła życia.
Błogosławieństwa Moje spłynęły i spływać będą na gromadne stada Moje, by drogi, którymi prowadzę owieczki Me, stały się proste, a przeszkody usunięte, by mogły stada Moje wpatrywać się w Me Oblicze – Przewodnika, Boga waszego, wielce miłującego dzieci, prowadzone do Mnie – Źródła niewygasającej Miłości
i Miłosierdzia.