Kościół oo. Karmelitów Kaplica Matki Bożej na Piasku

(M.:) Mateńko, Królowo nasza, bądź pozdrowiona! Przynoszę i kładę pod Twe Stopy dziękczynienie za Twą łaskawość, za ufność, (……..). Dziękuję Tobie, Maryjo, Matko Boga i ludzi, Dobrodziejko łaskawa i miłosierna. Przychodzę ku Tobie, Mateczko Cudowna, by wydać z wnętrza swego wszystkie sprawy, te radosne i te, które pragnę tu pozostawić. Przyjmij je, Matko moja, a wedle uznania wysłuchaj. Proszę też za wszystkie dusze, które zginęły pod Smoleńskiem. Pomóż, o Matko, w ujawnieniu prawdy i niech prawda zwycięży!

Matka Boża
N
ajmilszej córeczce Mojej wylewam zdroje łask. One trafią do wnętrza twego i powstaniesz do działania swego, a znasz cel i zadania. Moje Serce Matki chowa cię, córeczko ukochana, i pielęgnuje jako dziecinę Swą w uznaniu dla ciebie, służącej Najwyższemu Ojcu, a w Sercu Jezusa umieszczonej i ogarniętej Światłem Ducha Bożego. Bądź pozdrowiona, córeczko Boga, a dla świata w przeznaczeniu.
Popatrz na świat, jakie ciemności ogarniają go, gdy śpi. Nie jest to czas do spania, trzeba budzić śpiących!
Niech zamilkną głosy ziemi, a usłyszycie głos z Nieba!
Ten głos – to dzwon wzywający was, dziateczki, do ożywienia, do zwrócenia się obliczem do Słońca.
Nie wchodźcie w ciemności zagarniające świat!
Wiedzcie, że Światło Boże nie gaśnie nigdy! Ono oświeca każdego śpiącego, by obudziwszy się wiedział, gdzie jest i w jakich okolicznościach się znajduje.
Baczcie tylko ścieżek oświetlonych, szukajcie i rozbudzajcie miłość w sercach. Niebo całe strzeże i zabezpiecza wasze drogi lecz do was należy wybór, dokąd chcecie iść, co chcecie zdobyć.
Ja, Matka Boga i ludzi, okrywam was, dzieci najmilsze, łaską Swej opieki i prze-mawiam do serc, każdego z was, byście wiedziały, dokąd zmierzacie. Wszelkich błogosławieństw udzielam wam, ukochane dzieci, dla obrony, ochrony waszej w świecie, w którym zaczynacie błądzić.
Pozostawajcie blisko Światła, które oświetla wnętrza dzieci i ukazuje dobre ścieżki dla wybawienia waszego.
Kocham dzieci Moje i prowadzę! Zauważajcie to i
wchodźcie na ścieżki wiary, miłości, ufności, braterstwa, jedności i światła Bożego!