Kraków – w domu

(M.:) Zwracam się do św. o. Pio, by podpowiedział mi, jaką podjąć decyzję odnośnie strony internetowej- mirjan-milosierdzie.pl
Św. Ojcze Pio, Opiekunie mój na ziemi! Bądź pozdrowiony z serca mego, mój kochany Przyjacielu. Zwracam się do Ciebie, bowiem decyzja dotyczy sprawy Bożej – Słowa Bożego. Proszę odpowiedz, czego Niebo życzy sobie, a ja to podejmę dla chwały Bożej. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, to proszę o wyraźną wypowiedź.

Św. o. Pio
J
uż jestem na twe wołanie, z radością je przyjąłem. Zawsze oczekuję twego wezwania, bo takie mam zadanie, by wspomagać cię w tych Bożych poleceniach, które spełniasz na ziemi. Przybywam ku tobie, jak powiedziałem z radością służenia Panu Bogu w Jego Dziele, a przez czyny twoje na ziemi spełniane i zgodne z Jego, Pana naszego, Wolą.
Wybrance Swej daje Pan wielkie dary dla spełniania Jego zaleceń. Sama zadziwiasz się tym co czynisz, a twe czyny wynikają z Bożych obdarowań, znacznych, wielkich, niezwyczajnych. Dane ci jest światło, moc, odwaga, wiara, stanowczość, rzetelność, pokój serca, pokora, zawierzenie i wiele innych przymiotów duchowych, które wspomagają przy dokonywaniu poleceń, zadań wśród ludu.
Ty wiesz dobrze, kto to czyni, bo znasz Cudotwórcę, Boga Najwyższego, wyzwalającego taką Moc, która może przemieniać wszystko na ziemi. – Wszechmocny Miłosierny Bóg, Pan i Król Wszechświata w Trójcy Świętej!!!
Jesteś mocno zaangażowana w tych działaniach dla przemiany życia na ziemi, w zgodności z ogłoszonymi Prawami Bożymi. Ty stoisz w wybraństwie pierwszorzędnym i masz wielką pomoc przydzieloną, którą znasz i korzystasz, choć za mało nas przywołujesz.
Ta sprawa (strony internetowej) jest szczególnym problemem dla ciebie i innych, w tym zatrudnionych, lecz zauważ dobrze, jak spełniały się Plany Boże w realizacji tego nowego środka porozumienia i informacji. Nawet nie był tobie zadany trud tworzenia, innym było to zlecone z Woli Pańskiej a obdarowania i powstało to, o czym sądziłaś, że niemożliwe, by istniało w nowej formie przekazywane Słowo Boże.
Wolą Pańską jest, byś prowadziła nadal tę informację dla ludu Bożego, zdalnie odbieraną na dalekie odległości. Trzeba, by lud usłyszał Głos Boży, który dosięgnie daleko i w skrytości serc czytających. Dotknięte serca ożywią się, duch powstanie, bo to Moc Boża wstąpi do wnętrz czytających, a sprawi ożywienie wiary, miłości. Następować będzie pokój serc, a gdy tylko kilka serc przejmie tę Moc Bożą, wpływającą do ich wnętrz, rozpoznają kto przemówił i podejmą Słowa, by nigdy ich już nie utracić.
Czy już wyjaśniłem tobie, przyjaciółko Moja duchowa, a jakże Mi droga. Nie martw się, nie troszcz się o nic, a dane ci będzie. To dobrze już wiesz, bo doświadczałaś niezwykłych okoliczności w zadziwieniu, a także w zachwycie.
Słowo Pana naszego niech będzie głoszone, niech rozlega się w świecie całym!
Ty, ukochana przyjaciółko, bądź radosna w swych zadaniach i spełniaj je, wiernie służąc Najwyższemu Panu w Dziele Jego zbawiania świata.
Bądź pozdrowiona z Mego kapłańskiego serca duchowego w błogosławieństwie Boga – Cudownego Pana naszego. Przekazuję tobie, przyjaciółko ukochana, wiele dobrodziejstw Bożych, łask nieprzebranych, z Woli Pańskiej wydawanych tobie i umocnienie twego ducha, służącego wiernie, wytrwale na ziemi wśród swoich braci i sióstr.
Pozostań w pokoju i radości a w Bożej Miłości Miłosiernej, wydającej się światu.
Dziękuję za wezwanie i nie zapomnij o tym, że jestem przy tobie, oczekujący twych zawołań.