Kościół oo. Karmelitów Kraków

Matka Boża Piaskowa
…… Ja Matka, wasza Królowa, prowadzę Swe dzieci bezpiecznymi ścieżkami spoglądając, czy prostujecie swe ścieżki. Nawołuję, by nie zawracać, nie zbaczać z drogi a iść w jednym kierunku. Ja wołam i pokazuję a określam drogi wasze, dzieci Moje!
Słuchajcie Matki! Moje napomnienia pochodzą z Mej Matczynej Miłości. Pragnę was ratować!