Katedra Wawelska, Kraków

(M) Bądź pochwalony Królu Wszechświata, bądź uwielbiony! Serca ludzi tu przychodzących,
zwiedzających, oddaję Tobie, Jedynemu Władcy, pod Twe Stopy, dla chwały i uwielbienia!
Cóż mogę ofiarować Tobie, Panie mój? Serca ludzi najbardziej ucieszyć Cię mogą, gdy Ty
wylewasz Swe miłosierne promienie Miłości na świat cały.
Mateńko, Królowo polskich serc, narodu polskiego, Tobie hołd składam wnosząc upraszania
za nasze narodowe sprawy (niebawem spotkanie papieża z młodzieżą świata w Krakowie).
Dziś przyszłam, by upraszać o sprawy ludu polskiego, aktualne światowe sprawy znajdujące
u nas swój oddźwięk (imigranci, UE, Turcja-zamach stanu, masakra w Nicei, tyle ofiar).
Wielu z nas dziś w swych otwartych sercach wznosi swe upraszania o bezpieczeństwo
granic, rodzin, (…..).
W obliczu dochodzących zagrożeń serca Polaków zaczynają budzić się i otwierać na Twe
zawezwanie, Panie! Proszę Cię i ja, niegodna sługa Twa, o miłosierne spojrzenie na nas,
Polaków, wiernych Tobie od wieków.
Zwracam się do naszej patronki, świętej Jadwigi królowej, by usilnie wspierała nasz naród
przed tronem Najwyższego Pana, dając nam wskazania ukazujące ścieżki wyzwolenia.

Pan Jezus
D
am ci tę, która wiernie służy narodowi Memu wybranemu i wskazanemu Niebu do
pomocy i posługi. To wam przynależna jest teraz pomoc Nieba. gdy sami stajecie
upraszając Me Miłosierdzie.
W Sercu miłosiernym was mieszczę, narodzie Mój idący, nie spoczywający, a obudzony
dźwiękiem głosu Mego, budzącego was z uśpienia.
Powstań narodzie Mój, ukochany narodzie! Unoś Mój sztandar wysoko, by inni
dojrzeli, z kim idziecie.
Zadziwią się, a Ja dodam wam odwagi i mocy, byście już nigdy nie zaparli się Mnie,
waszego Pana, a Króla serc waszych.
Wam ukażę Swą Moc królewską a ona spocznie w waszych sercach.
A gdy już zasiądzie, wszyscy Moimi zostaną, bo dostrzegą Miłość Moją, której nie
pojmowali i nie przyjmowali.
Teraz, oczyma duszy rozświetlonej Moim Duchem Świętym, dostrzegą Kim jestem Ja
– Bóg i Król świata i zapragną panowania Mego.
Dzieciom Moim ukochanym przymnożę wiary, a ufność sama wnijdzie w serca wasze
i umysły wasze, by panowanie Moje rozległe było, nie tylko w granicach
wyznaczonych wam, lecz w świecie całym.
Was wybrałem i pragnę nieustannie, gdy świat cały w ogniu i zarazie, a ciemności.
Rozpalę ogniska wiary i ufności lecz zechciejcie, podejdźcie, zapragnijcie
i podzielcie się z innymi tym, co zyskacie.
Ma Miłość, troska, z wami, ukochane dzieci Moje, wyznaczone do podjęcia sztandaru
wiary wśród innych dzieci Moich.
W błogosławieństwie, opiece Mej, trosce, miłosierdziu pozostajecie, by przynieść Mi
wieniec chwały i wierności waszej, a Ja oczekujący jestem dzieci Moich w tęsknocie
i Miłości miłosiernej wam.
Przyzwaną Świętą sprzed Oblicza Mego wydaję dla posługi narodowi Memu.

Św. Jadwiga królowa
O
gromną radością dzielę się z tobą, ukochana siostro moja duchowa! Tobie radosne
moje uczestnictwo w przekazaniu słów kilku, da tobie radość, bo miłość ziemska
i niebiańska w tym akcie spotkania złączona, zjednana. Niosę tobie miłość, pokój
i radość, wszystko potrzebne na ziemi. Wydaję tobie, ukochana siostro w Panu naszym,
wszelkie dobrodziejstwa tobie przeznaczone w nagrodzeniu za wysiłek czyniony dla
zapisu i przekazania wskazań dla braci i sióstr. Miłosierdzie Pańskie ponad wszystkie
dzieła Boże niech rozlewa się na tych, którzy proszą o nie, stając w pokorze i uwielbieniu.
Miłosierdzie z tego narodu wyszło w świat.
Wybrany naród poniesie te promienie cudownej Miłości na cały świat, by rozpoznane
było Serce Boga Najwyższego.
Uwielbienie niech wyjdzie z serc waszych!
Jeszcze nie wiecie, co otrzymaliście i jak wielkie to dzieło Boga na te czasy, w których
się znajdujecie.
To zamiary Boga Cudownego, w planach Jego zawarte, mają swój cel zbawczy.
Dopatrzcie, jak cudowny Bóg działa, jaką Miłością obdarza Swe dzieci umiłowane, jak
ratunek zsyła i jak troszczy się. Jemu chwałę i cześć oddawajmy wspólnie, wielbiąc Imię
Boga Najwyższego, Wszechmocnego, Miłości Samej.
Z radością wielką zbliżona ku tobie wypowiem słów parę dla wskazań
i ukierunkowania na wasze dni, które przed wami:

Wskazania wcześniejsze weźcie w serca i kierujcie się nimi na drogach życia
poddanego Najwyższemu Panu.
Ukierunkowanie jest ważne, gdy cel jest widoczny!
Cel wyznaczać należy, by było wiadome dokąd, i w którą stronę, a po co idziecie.
Cel i środki są wskazane lecz upewnijcie się jeszcze, by nie zagubić jednego
i drugiego.
Wypadkowa działania waszego musi być uporządkowana a podporządkowana.
To już w waszych sercach, w sercu narodu zaistniało a doprowadzone do końca tak,
by życzeniom Bożym stało się zadość (Intronizacja).
Pomoc macie, pokój macie, przygotowanie już czynione ale serc otwarcie czyńcie
nieustannie, by w przygotowaniu trwać, czekając na przyjście Króla waszego, a Boga
Najwyższego z wysokości.
Bądźcie oczekujący i radośni, bo Niebo całe z wami, ukochany narodzie!

Spływające dla was błogosławieństwa, są bogactwem, którym obdarza Pan Bóg naród
wybrany, ukochany. Niech obdarzenie Miłością Bożą, Miłosierdziem, troską Ojcowską,
podejmą już dziękczynienie, w którym okażą swą miłość, tęsknotę, poddanie, ufność
, i zawierzenie.
Dziękuję tobie, ukochana pośredniczko w słowie wypowiedzianym z Woli Boga
Najwyższego.
Dzielę się z tobą, siostro ukochana, radością i miłością z Nieba, by twa ziemska miłość
i radość z moją niebiańską – stanowiły jedno.
Niech Pan, Bóg Wszechmocny, uwielbiony będzie po wszystkie wieki!