Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków

(M) U Twych Stóp, Panie, składam Tobie podziękowanie za każde Twe wypowiedziane
do mnie Słowo. Niesie ono radość, wypełnia miłością i pokojem, a ufność wzrasta i wiara.
Dziś przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, spotkaniem z Papieżem, jest tutaj
bardzo dużo ludzi z różnych stron świata, młodych i wiernych Tobie. Z mego serca przynoszę
ku Tobie każde serce napełnione wiarą, pragnieniem zaczerpnięcia u Źródła Miłosierdzia. Tobie,
Jezu Miłosierny, oddaję każdą z tych osób i ich sprawy, z którymi tu przybywają. Zaszczep w ich
sercach dobro, by nigdy w przyszłości nie oddali się złu. Spraw, by każde serce otwarte na Miłość,
doznało w tym Źródle Twego wysłuchania i potrzebnych łask. Niech wezmą do swych serc
Twoje błogosławieństwo i wydają je innym. Niech rozkwita Miłość Boża, pokój i radość.
Jezu, Rabbuni, przyjmij me wezwanie ku Tobie i tych przybywających, o ich
bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży, zapanuj nad nami i czyń, Panie, czyń co
w Twych Planach dla nas umieściłeś. Cześć i chwała Twemu Miłosiernemu Sercu!

Pan Jezus
(…) Oni, młodzi, wkraczający na drogi wyznaczanego im życia dla Mnie, jeszcze nie wiedzą
jak iść, jak zdążać, by Dobro w nich zamieszkało. Wasz przykład, wasza troska
a wychowanie swych dzieci jest podstawą, na której wzrastać będą.
Wzrastanie ducha i ciała następuje, gdy duch ma znaczenie pierwszorzędne. Nie tylko ciało
karmić trzeba, dusza równorzędnie potrzebuje troski waszej, szczególnej troski, by podążać
mogła w drogach wyznaczonych.
Boży Duch, rozprzestrzeniony w świecie, ogarnia każdego, a gdy wola przyjęcia jest wydaje
Swe bogactwa nieocenione.
Wyrażajcie swą wolę, ochotę przyjęcia Ducha, Pocieszyciela waszego, który oświecać
będzie wasze rejony życia. Pozwólcie też na działanie Jego, zaproście, wołajcie o dary, łaski Boże.
Niech Światło opromieni życie na ziemi, bo dla was, ukochane dzieci Moje, ona stworzona
a z Mej Nieogarnionej Miłości.
Moje Miłosierdzie z wami wszystkimi, pragnącymi Miłości i pokoju w świecie.
Opromienieni radością spotkania w tym miejscu (Kraków) bądźcie błogosławieni z Mego Serca
Miłosiernego a błogosławieństwo Me zawieźcie do swych domów, bliskich i pozostańcie w pokoju
i radości.