Katedra Wawelska, Kraków

Pan Jezus
(…) T
wój naród wybrałem i otaczam szczególną opieką. Niebo całe jest z wami na ziemi
i stacza walkę z mocami ciemności. Nie oddam was, Miłością, troską was otaczam i pragnę
każdego, każdej duszy, a zabiegam i przybliżam dzieci zagubione.
Ratunek macie ale woli waszej trzeba, woli oddanej Mnie, Bogu.
Przeprowadzam was, narodzie Mój ukochany, przez bezdroża, na których znajdujecie się,
a sami do nich doszliście.
Wystawiam wam teraz dokładne drogowskazy, by nie błądzić a dostrzec drogi jasne, na które
już wyprowadzani jesteście.
W sercach waszych jasność, prawość, miłość a jedność potrzebne. Wówczas rozsądzicie sami
co wam potrzebne, by żyć radośnie w pokoju i dobru a we wdzięczności Bogu Najwyższemu.
Wprowadzam Moją służebnicę świętą a królową waszą, oddaną na posługę narodowi Memu
w potrzebie.

Św. Jadwiga królowa
W
itaj, najmilsza siostro w Duchu Bożym a w wielkiej miłości Nieba! Tobie dziś wskazania
moje pragnę dać a wiele ich w moim duchowym sercu przynoszę. Uwielbiajmy wspólnie Boga
Cudownego, Jedynego Prawdziwego, objawiającego się światu w Miłosierdziu Swym wylewanym
dla tych, którzy Go kochają. Miłosierdzie Boże niech sławione będzie na wieki przez lud
cały, w którego sercu zostało objawione.
Uwielbiajcie, wysławiajcie Imię Pańskie każdym sercem, by cały naród stał się wielbiącym
a w jednym sercu, sercu narodu całego niech stanie się oddanie wasze.
Jedna wiara, jedno serce, jedność, miłość, ufność – to tylko niewiele wymogów Nieba a tak
wam potrzebne, by wejść w progi życia niebiańskiego na ziemi. Obudzony duch podniesie wasze
czoła a patrzeć i wypatrywać będziecie Światłości świata, świata dusz.
Wskazania wam dane, a przestrzegać ich winniście! One są podstawą do życia w wierności Bogu
Najwyższemu.
Wiara niezachwiana w Jedynego Boga niech rozkwitnie w tym narodzie, który powstać
musi, by nie być w letargu.
Ciemności zalegające kraj muszą ustąpić, gdy Niebo o was walczące lecz waszej woli,
miłości, jedności trzeba i walki duchowej.
Wytrwajcie w wierze przodków waszych!
Tżyczenie Pana Najwyższego, bo w takiej wierze wytrwacie w ucisku.
Ten ucisk już trwa i to odczuwacie w waszym życiu.
Nie pozwólcie na przegraną w tej walce z ciemnością duchową!
Ratujcie się wiarą, poddaniem Woli Bożej, jednością, miłością braterską i czerpaną z Nieba.
Ratunek wam przychodzi nieustannie!
Ujrzycie jak wielką obronę macie, z Nieba spływającą, jak Niebo całe z wami, którzy
wzywają i jaka pomoc i rozwiązania różnych problemów przychodzą.
Wszystkie modlitwy, błagania serc, wszystkie prośby są w wysłuchiwaniu i realizacji wedle
Bożej Woli, której poddaj się, narodzie cały!
Przygotowania wasze do uniesienia serca narodu a w oddaniu Królowi, Jezusowi Chrystusowi,
mają być szczere, jednogłośne, jednomyślne a w oddaniu serc, woli waszej, dla panowania Króla
nad króle, ponad wszelkie zwierzchności – Boga Prawdziwego, Jedynego Władcy, Władcy świata!
Radujcie się wybraństwem Pańskim!
Ten naród zatriumfuje wiarą w świecie całym, gdy walka ciemności trwa!
Sztandar wiary wam przyznany i nie będzie odebrany, gdy bronić go będziecie a obronić
trzeba, gdy wróg nacierający!
Odwagi, narodzie wybrany i ukochany, bo Królestwo Nieba w sercach waszych znaczone!
Podnieście głowy, gdy zawierucha, a ujrzycie jak Niebo wspomagające i walczące.
Wzywajcie tych, których wydaliście jako naród z serca – świętych niebiańskich!
Oni do szczególnej pomocy wam a w wielkiej sile jednoczącej się z wami!
Wołajcie, proście, wierzcie, ufajcie, w miłości i jedności żyjcie!
Tego trzeba, by stał się cud Bożej Miłości w narodzie, który ostoją wiary, wierności,
braterstwa a stanie się (cud) pod berłem Jedynego, Najwyższego Pana Jezusa Chrystusa – Króla
całego świata.
W błogosławieństwie Nieba zdążajcie do tych chwil waszego oddania się – wiernego,
szczerego a z miłości i pragnienia Władcy serca narodu!
Nieustająco trwa jeszcze walka ciemności z jasnością! Nie obawiajcie się jednak, gdy Niebo
jest z wami, ukochany narodzie!