Kościół oo. Franciszkanów, Kraków

Pan Jezus
(…) N
ie obawiaj się przyszłości, choć maluje się ona ponuro. Moje zamiary spełnione być
muszą! Taka Wola Moja, a Jej poddany musi być świat cały. Choć walka toczy się w świecie
lecz wiedz, (.…) Ja jestem Bogiem Wszechwładnym i do Mnie świat należy.

Wszystkie wasze sprawy mają być podporządkowane Mej Woli, lecz nie zawsze jesteś
posłuszny, narodzie Mój!
Powiedziane to było
– przykazania Moje zachowywać, przestrzegać ich, inaczej świat zbłądzi!
Tego trzymać się należy!
Wskazania dane, i są wymogami Moimi, Boga waszego, pragnącego serc waszych.
Wskazania te prowadzą do Mnie, dobrego, zgodnego życia ze Mną, i wówczas porządek, zgoda
i prawość a miłość zatriumfują!
To są Moje wskazania i wymogi zanim ustanowię Me królestwo w was samych, wybrany
narodzie!

Jesteście wybranymi dziećmi Moimi, w Moim Sercu was schowam i obronię przed atakiem
nieprzyjaciela pełnego okrucieństwa, nienawiści.
Jestem wam jako Miłość Wszechwładna, promienna, a Swymi promieniami Miłości Ojcowskiej
dotrę do każdego serca, które zostanie Mi przedstawione a zapraszające Ojca swego.

Ciemność zalewa świat, lecz naród Mój wybrany stanowić będzie oazę zieloną, z której
wychodzić będą promienie Miłosierdzia Mego tam, gdzie nie było dostępu.
Tego pragnę, by oaza Moja dawała nadzieję na wasze życie, przeżycie trudnych czasów.

Nienawistne krzyki, ryki hałaśliwe zaprzestaną, bo głos krzyczących uwięźnie,
ustawią się w jednym szeregu, by iść w pochodzie wierności Bogu, waszemu Ojcu,
ku wam zwróconemu z Miłością ofiarną.
W tej ofiarnej Miłości mieścić się będą dary Moje dla narodu, Mej własności, a wielkie one
– zwycięstwo przynoszące w jasności ducha, który zapanuje nad wami a wnijdzie w serca
wasze i zapali ogień miłości prawdziwej dla dzielenia się ze światem potrzebującym.

Braterstwo, miłość, prawda zwyciężą, a Ja, Bóg wasz miłosierny panowanie Swe obejmę
w sercach waszych, w życiu Mnie przynależnym.
Tobie, (…), służebna pośredniczko, wydaję pewność działania twego, byś mówiąc, nie miała
wątpliwości, bo z Ducha Mego wiadomości i przekaz masz.