Bazylika oo.Karmelitów (Kaplica Matki Bożej Piaskowej)

Mateńko ukochana! (…) Przychodzisz do nas, Najłaskawsza Pani, wskazujesz drogę,
wspomagając nas, uzdrawiasz, nie pozwalasz upaść z nadmiaru trosk. Proszę najgoręcej,
ukochana Mateczko, sprawuj nadal Swą cudowną opiekę i prowadź do Swego Syna a Pana
naszego- Jezusa! Bądź pochwalona, bądź pozdrowiona Matko Boża i nasza Matko!

Matka Boża

(…) Nie troszczcie się zbytnio, dzieciny Moje, nie obawiajcie.
Ja, Matka Boga i ludzi troszczę się o was, maleństwa, opiekę sprawuję nad wybranym
ludem.
Moja opieka i troska nad wami wszystkimi, bo ukochany i wybrany
naród ten przeciwstawi się światowym ułudom a przyjmie Wolę Bożą.

Jeszcze będzie walka ciemności, jeszcze będą ryki głośne, przeciwstawne,
lecz Miłość zwycięży i Sprawiedliwość Boża, które spłyną na ten lud sponiewierany
grzechem, kłamstwem, niewolą.

Wielu powróci do drzwi kościoła lecz trzeba im oczyszczenia, by wejść
i doznać ułaskawienia w Sprawiedliwości Bożej.

Niech kościoły, przybytki wasze, staną otworem dla tych, którzy przejrzeli
i odczuwają pragnienie powrotu lub rozświetlenia ducha.

Dajcie, udostępnijcie kraty sprawiedliwości,(konfesjonały) by oczyszczenie,
dla pragnących go, nastąpiło.

Wiele serc pragnie tego przebudzenia duchowego. Czyńcie dla nich swe prośby,
udostępniajcie im miejsca, w których dostąpią odpuszczenia win, i w których
spłynie im usprawiedliwienie a Miłosierdzie Syna Mego ogarnie całkowicie duszę
spragnioną Miłości i Światła.

Otwórzcie przybytki, przybywajcie pod stopy Miłosiernego Syna Mego, Jezusa
oczekującego każdego, u którego serce poruszy się na dźwięk Imienia – Jezus.

Przyprowadzajcie takie dusze zagubione, troszczcie się o nie.

Polecajcie Niebu w upraszaniach, proście o nie przez Świętych, Aniołów waszych,
danych do pomocy.

Czyńcie, nie zwlekajcie, bliskie jest Królestwo Boże!

Niech pokój, miłość i radość zapanują w waszych wnętrzach, nie smutek i przygnębienie!

Ja to mówię, wasza Matka, i zapewniam o Swej pomocy, także pomocy w Słowie (przekaz),
które przyjdzie dla waszego ratunku.

Jestem z wami, ukochane dzieci, trwam w stałej opiece i trosce Matki waszej a Królowej.