Kraków, w domu

(….) Niech radość rozpromienia wasze serca oddane Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
poprzez Światłość Narodzenia Bożego Syna, a blask gwiazdy betlejemskiej rozpromienia
wasze drogi.
Rodziny wasze błogosławione niech będą, a serca wasze przepełnione miłością
w oczekiwaniu na przyjście Syna Mego.
Rocznica narodzin Syna Bożego niech zawsze będzie ubogacona błogosławieństwami.
Korzystajcie z tych darów wydanych dla każdego wedle jego woli, pragnienia,
a Niebo pochylone nad światem wyleje obfitość Swych łask.
Dzieci ukochane! Ten czas jest święty, a w nim winien panować pokój, miłość i radość
z przyjścia na świat Syna Mego, Boga i Człowieka, Zbawiciela waszego.
Radujcie się, Moje ukochane dzieci!
Zakończcie spory wasze a zbratajcie się i w pokoju, jedności i miłości idźcie jedną
drogą, jasną i promienną, ku Ojcu Wszechmocnemu, kochającemu Swe dzieci.
Ja, Matka Syna Mego i wasza Matka, wydaję Swe błogosławieństwa światu w tę jedną
a piękną godzinę Narodzin Jezusa.

Wszyscy powitajcie Narodzonego Bożego Syna z radością, miłością!!!
Przyjdźcie pasterze, królowie i pokłońcie się Panu swemu!