Kraków

św. Jadwiga królowa

(…) Niech będzie wywyższony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Królestwo Jego
na tej ziemi ustanowione przez serca wasze, narodzie ukochany!

Przybywam, by oznajmić, że trąby już gotowe, by obudzony naród wybrany wypowiedział
czego pragnie i dokąd zdąża, co w sercu narodu pragnieniem a co ma ziścić się, gdy
wolę swą okaże.

Narodzie ukochany!!! Polski narodzie od wieków przynależny władzy Boga!

Nie zakładaj na swe oczy ciemnej wstęgi – patrz !!!

Trzeba widzieć dokąd zmierzasz, narodzie! Tobie iść trzeba tak, jak serce każe, jak czuje,
gdzie miłość i dobro ! A gdy ciemność przeszkadza, – szukaj światła, promienia.

Promień Bożej Miłości nad wami narodzie, wskazuje wam kierunek i wyjście z tunelu,
w którym teraz jesteście!

Już przyszedł czas, byście obudzeni dobrze obierali drogę, a słuchali nawoływań
przewodników. Słuchajcie głosów dobrych, czystych, wydobywających się z serc.

Rozpoznacie te głosy sercem, bo te głosy w sercach pozostaną, a owoc wielki wydawać
będą światu. Razem wam trzeba iść słuchając, nasłuchując dobrego dźwięku, wynikającego
z miłości i troski.

Nie obawiaj się niczego, narodzie wybrany!

Niebo nad wami czuwające a działające w znakach, które rozpoznajecie a rozpoznawać
wam trzeba.

Idźcie razem słuchający, a sercem odbierający wezwania Bożej Miłości!

Idźcie razem, nie dzielcie się na frakcje, oddziały!

Wspólnie kroczcie ku Bogu, bo tylko w Jego Bożej Miłości przystaniecie, by budować Dobro!

Niebo nad wami pochylone, gdy rozgrywa się walka duchowa!

Nie pozwólcie działać ciemnościom w waszych sielstwach!

Przejdźcie na stronę oświetloną, jasną i promienną, bo tam zaświeci Światło, tam Miłość
i Pokój – Boże rejony!

Wasz wybór, dzieci Boże, wasze drogi, którymi idziecie, są różne.

Nawołuję do wyboru jasnych dróg, które przed wami!

Decydować już trzeba, zanim usłyszycie trąb granie!!!

Pojednania wam trzeba, by w jednej drodze iść w zgodzie i miłości!

Słuchajcie Słowa, żyjcie Nim, i w Nim zdążajcie ku zbawieniu wiecznemu!

Ukochany narodzie! W błogosławieństwa Nieba uwieńczeni jesteście w swej drodze, na której
światło miłości, pokoju nigdy nie gaśnie, a radość niech was rozpromieni, by blask wyszedł
na inne narody!

Chwalmy Pana, Boga Najwyższego, który Swej błogosławiącej Mocy udziela narodowi
Swemu w jego drodze wybranej.

To moje wskazania i ostrzeżenia dla umiłowanego narodu, który w nieustannej trosce Boga
Najwyższego a z wybraństwa Jego w świecie.