Bazylika oo.Karmelitów „Na Piasku”

(dwa dni przed ogłoszeniem wyników wyborów parlamentarnych)

Matka Boża Piaskowa

O co ty się troszczysz, córeczko?… Przecież to sprawa Moja, dzieci Moich ukochanych,
a wybranych dla sprawy Bożej! Podnieś głowę, dziecino, zrzuć chmury troski i obawy nad Moim
narodem.

Pokój z tobą, Moja córeczko! Pokój, miłość i dobro nastąpi, by obwieszczone było światu
zwycięstwo Boga Wszechmocnego.

Przyszedł dzień zwycięski!

Moje zwycięstwo nad tym wrogiem waszym, depczącym wasze granice narodowe – Mnie,
Królowej, przynależne.

Wasze dziecięce główki pochylone w prośbach są zauważone, prośby pozbierane, a efekt już
jest wam widoczny.

Błogosławieni przychodźcie, jeszcze poddani i proszący, a otrzymacie dary wielkie
w zwycięstwie ducha narodu w świecie waszym.

(Podziękowałam Mateńce przed Jej pięknym obrazem, i znów przyszły te Słowa):
To Ja, Matka twoja i wasza, Matka i Królowa narodu!

Dziękuję za wasze pochylenia, pokorne upraszania. To wasze modlitwy, posty, ofiary
wzbudziły siłę ducha waszego, by odrzucić szalejące zło
.
Ukochana Moja córeczko, oblubienico Boga, Syna Mego, w sercu twym pobudzona wielka
miłość do kraju tego i wielkie pragnienie królowania Syna Mego. Krzyki wnętrza twego dochodziły
do Nieba wraz z innymi, w ofierze życia swego stającymi, z sercem krzyczącym a na kolanach
wołającymi.

Dziękuje wam Matka wasza, Królowa ziemi waszej, kraju tego, który w szczególnych
łaskach
 teraz stoi przed Miłosiernym Bogiem a otrzymuje łask krocie dla radości Nieba i ziemi.

To wy poniesiecie sztandar waszej wiary, wiary serc gorących, oddanych Bogu, który
w Miłosierdziu Swym wydaje wam zwycięstwa.

Będzie to uwidocznione, by wyraźne znaki Nieba stawały się kierunkowskazem do dobra,
miłości, pokoju na ziemi waszej.

Miłosierdzie Boże nad wami, a w sercach dzieci Moich niech panuje zgoda, miłość, pokój!

Radość sama przyjdzie do was, do serc oczekujących, serc miłujących, serc spragnionych!

Ja, Matka wasza i Królowa, kocham naród Mój i błogosławieństwem obdarzam każde
Moje dziecko narodu umiłowanego, wybranego.

Dziękuję, córeczko, trwaj nadal przy Sercu Syna Mego! Podejmij swe zadania
w wydanych tobie darach z wdzięczności Bożej, a w radości swej i w wierze niezachwianej
czyń, dla dobra braci i sióstr w tym świecie.

Uciszcie serca, pokój Boży spłynie lawiną, a radością waszą dzielcie się, dzieciny Moje!