Kraków, Wawel

Św. Jadwiga królowa

Niech będzie uwielbiony Pan Najwyższy, Król nad króle, Bóg Prawdziwy i Jedyny!
Witam cię, najmilsza siostro w Chrystusie, Panu naszym. W duchu jasności rozmowę
prowadzić będziemy, a ja pragnę dać wskazania.

W narodzie ducha jasnego jeszcze nie widać.
Trzeba otrząsnąć się z mrocznego snu, by ujrzeć słońce, które już prześwieca
przez opary, mgły duchowe.
Najczulsze tony dzwonów budzących z uśpienia nie wystarczą!
Trzeba, by trąby zagrały ! Trąby skuteczne w budzeniu.

Przygotujcie się, ludu wybrany, by rychło nastąpiło to wasze przebudzenie,
gdy wróg czyha u wrót, by zaskoczyć śpiących. Nie lękajcie się,
a zawierzcie Bogu Samemu, który w sercach waszych i domach niektórych.

Trzeba, by cały naród spostrzegł, że
nadszedł czas na powstanie ze snu i drzemania.
I powstać trzeba,
i stanąć w jednym szeregu, dla uznania władzy Bożej
 w każdym sercu!

Powstańcie, ludu Boży, wybrany i ukochany Miłością Pańską!
Zjednoczcie się w duchu, a siła wielka w was i prężność wspaniała!
Tylko posłuchajcie, a zawierzcie Bogu Wszechmocnemu swą przyszłość,
każdy dzień, każdy plan, każde zamierzenie.

Powstańcie i zapełnijcie kościoły wasze – a Boże schronienia!
Zapragnijcie Bożego panowania!

Wam udzielone są promienie Serca Miłosiernego Pana, Jezusa Chrystusa.
To u was najgoręcej działające. W tych promieniach miłosiernej Bożej Miłości
powstaniecie, by zwyciężyć, ale wszyscy wraz
– w jedności serc,
– w wielkiej modlitwie prośby
 o pomoc i opiekę!
– pozwólcie prowadzić się waszej Królowej Matce –
słuchajcie, rozważajcie a czyńcie, nie zaniechajcie!
– wskazania wam dane realizujcie!

Wiele pomocy wam przyjdzie,
gdy wspólnie określać się będziecie w działaniu,
gdy jeden cel wyznaczycie sobie a zgodny z Wolą Pańską.

Powstańcie, ludu Boży,do działania w duchu, w prawdzie i miłości, by
– jeden cel był ,
– jedna droga, wyznaczona wam z Nieba.
Czuwanie, pomoc wielka jest wam udzielana, i będzie udzielana, gdy wskazania
będą przestrzegane.
Wierny naród zwycięży ducha zaciemnienia!
W jasnych promieniach Miłosierdzia Bożego stanie gotowy, by
sztandar wiary swej ukazywać światu.

Błogosławieństwa wasze płynące nieustannie stąd, gdzie wielu z was, bliskich
waszych, uprasza o Miłość Bożą i pokój dla waszych serc.
Jestem z wami czuwając nieustająco i wstawiam się u Miłosierdzia Pańskiego za
ukochanym narodem w wybraństwie.