Kościół oo.Cystersów Kraków, Mogiła

Pan Jezus
P
rzyszłaś do krzyża Mego, by zaczerpnąć mocy jego i zwycięstwa. To nie tak, jak widzicie
krzyż Mój i Mnie na nim zawisłego. Ten krzyż to zwycięstwo przez cierpienie, ono potrzebne
dla zwycięstwa duchowego w pokonaniu słabości i grzechów.

Nie bójcie się krzyża, krzyż was wyzwoli, a duch wyzwolony zostanie umocniony przez Moc
Mego zwycięstwa krzyżowego. Stąd zaczerpnijcie, a gdy jeszcze osłabieni jesteście walką, podejdź-
cie do Serca Mego, wydającego się światu w Miłosierdziu wylewanym dla tych, którzy pragną.

Mój krzyż dźwiga ciężar grzechów całego świata. Wziąłem, przyjąłem go, by was, ukochane
dzieci Me, wyzwolić z mocy zniewoleń waszych serc, dusz.

Walka z nieprzyjacielem jest wam trudna, gdy nie poddacie się Mnie, wzniesionemu na krzy-
żu zbawienia. Tym, którzy podchodzą pod Mój krzyż, wydam Moc Swoją, by przeszli co zadane
im a pozostali przy Mnie jako Wybawicielu, Zbawcy.

Nie bójcie się krzyża, krzyż ma moc zbawczą! A gdy jeszcze cierpienie, krzyż w ofierze od-
dany przede Mną, staje się jego lekkość a nawet radość płynąca z tej ofiary waszej.

Nie bójcie się krzyża! On prowadzi was do wybawienia, zgładzenia grzechów, win, przewi-
nień. Nie lękajcie się, gdy on zbliża się w waszych dniach na ziemi. Zapytajcie się w swych
wnętrzach czemu on służy, czemu zadany za dni waszych.

Każdy przejść musi swą drogę krzyżową. Ja wam to wskazałem jakie jest życie na ziemi.
Nikogo nie ominie ta droga, bo sami ją wybraliście, gdy raj Boski był wam ukazany
i przeznaczony. Ta droga trudna dla was, ukochane Me stworzenia, lecz wiedzcie, że Ja jestem
i idę z pomocą wielką każdemu, kto zwróci się ku Mnie o wybawienie z cierpienia. Nigdy nie
doznacie odmowy! Zawsze pomocy udzielę z Miłości do was, ukochane dziateczki. Tę pomoc
dostrzeżecie w różnych znakach, które przyjdą, tylko dobrze je spostrzegajcie.

Nie lękajcie się, jestem z wami, a gdy otwarte serca dzieci Moich, Ja w nich mieszkam, chronię
i bronię przed atakami nieprzyjaciela, który napiera chcąc odnieść zwycięstwo.

Mój krzyż to Moc, siła zwalczająca to, co chce was zagarnąć na wieczność. Tu, pod Mój krzyż,
przychodźcie, dzieci Moje, a Ja was ochronię, obronię, wyzwolę i obdarzę wieczną radością
oglądania Mnie – Boga, Zwycięzcy piekła i śmierci.

Dam wam życie, życie wieczne dla Moich ukochanych dzieci, które w sercach noszą miłość
do Mnie, wzywają, upraszają i ofiarnie wołają o innych, nie znających Mnie, lub zagubionych
czy odwróconych. Wszystkich kocham! Cały świat piękny dla was stworzony, najmilsze dzieci
Moje. To piękno świata dla was jest dane, by wzrastać w miłości i wdzięczności Stworzycielowi.

Nie odrzucajcie tego daru piękna, miłości i radości! To wam potrzebne do życia na ziemi, to
dane wam z Mej Miłości, troski.

Popatrzcie na Mój krzyż, na którym zwieszone Ciało Moje wyraża cierpienie z miłości do
was, miłość cierpiącą. Czy w waszych sercach Mój krzyż nie budzi litości, miłości a wdzięczności?

Spoglądajcie na Mój krzyż! To siła, moc wybawienia waszego. Przychodźcie ku Mnie, bym
Mocą tej ofiary wspomógł was, gdy sami dźwigacie swój krzyż ciężki.

Ofiara cierpienia waszego będzie równać się pomocy, której udzielę wołającemu. Tylko
przyjdźcie, zawołajcie sercem, dotknijcie Mego krzyża, a Ja zejdę z niego w Mocy odkupienia do
serc wołających i wspomogę, a napełnię Mocą Moją z ofiary Mej wypływającą.

Przyjdźcie, przychodźcie, podchodźcie, by pomoc Boga Żywego przyszła w wasze życie.

Krzyż – to zwycięstwo! Krzyż – to wybawienie! W krzyżu moc świętości życia na ziemi,
a w Niebie – radość zbliżenia dziecka do Boga, i jedność w Miłości!