Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus
Przywitałaś Mnie, oblubienico miła, tak serdecznie otwierając swe wnętrze i wydając
z serca swego wszystko co niepokoi, będąc pewną Mego wysłuchania. Wiadome tobie, że
Bóg Sam oczekuje waszej woli otwarcia serc. Serca wielu są zamknięte i nie pragną Mego
Światła i Miłości. Im wydaje się, że są samowystarczalni, lub też są całkowicie zajęci przez
duchowe nieczystości.

Bardzo pragnę te dusze wyzwolić i przygarnąć jako Ojciec miłosierny i łaskawy. Dana
jest człowiekowi wolna wola. Stworzeniu Memu nie odbiorę tego daru. To wielki dar Miłości,
który wydałem wam, dzieci Moje stworzone z Mej Miłości a dla miłości. Moich stworzeń nie
przymuszam, i nie wymuszam zwracania się do Mnie, ich Stwórcy.

Miłość nie wymusza niczego, miłość łączy się z ofiarą siebie – dla innych. Ten akt
musi być spełniony, by słowo „miłość” było jednoznaczne i zrozumiałe. Nie zamykajcie
przede Mną swych serc! Otwierajcie ich podwoje, by Miłość Boża mogła się zadomowić. To
Moja Wola i prośba do dzieci, stworzeń Moich.

Gdy wola wasza i Moja Wola stają w zgodności i jedności, czyż Bóg nie uczyni dla
was, dzieci Me, wszystkiego co w waszych wnętrzach prośbą wyrażone.

Tobie zaś, proszącej o innych, o świat cały, wydam wiele, a spełni się Wola Moja
w twym serdecznym upraszaniu. Twoja jedna prośba…(pisz dalej, nie dziw się temu!)
a prośbom wielu wyrównuje.

Patrzycie na ten świat uwikłany w walki duchowe. To nie Moja Wola w tym się
spełnić ma. To walka duchów złych, wrogich wam, Moje dzieci. Ja jestem Bogiem Pokoju,
Miłości i wzywam do przestrzegania przykazań Moich. Dane po to one, by ustrzec się przed
tym co teraz sami zgotowaliście sobie, świecie niewdzięczny. Powrócicie do Moich wskazań!
Przykazań jest kilka, tylko przestrzegać je świat winien.

Odrzucone przykazania Moje! Świat poszedł w nieposłuszeństwie w stronę ciemności,
bo zapragnęły dzieci Me wolności, swobody, bałwochwalstwa, radości życia bez przykazań
Moich. Świat uwikłany w wojennych trudach nie znajduje Mnie, Boga, bo żądze nim
zawładnęły, nienawiść i siły zła.

Daję jeszcze czas na wasze rozpoznanie – dokąd zdążacie, co wybieracie, a skąd
zawracać trzeba, by nie doszło większe utrapienie, a nawet utrata życia.

Moją Wolą jest byście przejrzeli, gdy Światło jest jeszcze wam widoczne, byście
zawrócili, gdy czas ku temu, a Ja czekam jeszcze cierpliwie na każdą nawróconą duszę.

Słuchajcie Głosu Mego, Słów Moich w ostrzeżeniach przekazywanych światu przez
Moich wysłanników. Usłyszcie, i nawracajcie się do Ojca, który w Miłości przebaczającej,
miłosiernej, was oczekuje.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy głodni i spragnieni! Pośpieszajcie ku Mnie, bym mógł
nakarmić i napoić biedne, zagubione dusze, Moje ukochane dzieci. Moje Miłosierdzie nad
wami, nad całym światem!