Słowa do Mirjan, Wigilia 2023 r.

Pan Jezus

Niebo już działa! Będzie ujawnione, kto jest nieprzyjacielem,… samo będzie się ujawniać.
A ci, którzy przychodzą z agresją – staną się pokorni.
Lud powstanie,… a bronią będzie różaniec, modlitwa orężem i przyjdzie do Mego Serca,
bo miłosierdzie macie, gdy serca otwarte.
Moje Miłosierdzie jest wam ochroną!
Chowajcie się w Moim Sercu, schowajcie się!!!…
Jestem Bogiem Mocy i Miłości – Moja Miłość to Moc!!

Nie bójcie się, dziateczki Moje wybrane w świecie!
Uwierzcie, zawierzcie Memu Miłosierdziu, bo Nim was ogarniam,
gdy zwracacie się do Mnie w prośbach swych, lękach i postanowieniach.
Ja jestem z wami i w was, kiedy otwieracie serca na Miłość Moją Miłosierną.
To dla was Mój Krzyż i Męka Moja niedaremne.
Moja Krew – wybawieniem dla was.
Otwierajcie serca, wznoście swoje prośby, modlitwy, czyńcie dobro.
Zróbcie Mi miejsce, bym zamieszkać mógł na zawsze,
a Pokój Mój, Miłość Moja – radością w sercach waszych zakwitnie.
Mój Pokój niech będzie z wami, a Miłość Moja Miłosierna, ludu Mój,
w was zamieszkuje i pozostanie a ochroni i zwycięży.
Nie bój się, ludu Mój umiłowany, wybrany!…
Ja Jestem – jest wśród was, pozostaję i trwam.

W błogosławieństwach Nieba pozostańcie
a Straż Przednia Niebiańska z wami, ludu Mój wybrany!
Zwycięstwo wam głoszę, gdy ze Mną będziecie – ze Mną a we Mnie.
Przychodźcie, zbliżajcie się do Zdroju Miłosierdzia, którym Ja jestem.
Błogosławieni jesteście, gdy serca oddane i zawierzone Memu Miłosierdziu,
Dzieci wybrane! Jestem z wami i w was, którzy pragniecie
i pozostaję dla ratunku waszego – Ja, wasz Pan i Odkupiciel.

Czyńcie dobro, przeciwstawiajcie się złu, gdy Ja z wami i w was. Miłujcie się!!!
Jezus – Odkupiciel Miłosierny w Miłosierdziu Swym.