Modlitwa do Ducha Św.

Modlitwa do Ducha Świętego –

Przyjdź Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały
stanie się jasny. Przyjdź Duchu Święty, a wszyscy,
którzy rozpoczynają pracę zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź Duchu Święty, tam bowiem, gdzie Ty jesteś,
znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią
nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech dziś wszystko będzie dobre i nowe.
Amen.

Przyjdź Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną
ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną
życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje Światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją
wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij
naszą pustkę. Oczyść nas z pychy,
pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty
nas widzisz. Abyśmy mogli poznać Ciebie,
jak to obiecałeś i byli szczęśliwi
według Słowa Twego:
Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą!