Katedra Wawelska Kraków

U Twego Krzyża, Twych Stóp, o Panie, staję, by oddać cześć i chwałę swemu Bogu
i upraszam o naród cały, sprawy świata. Przyjmij łaskawie upraszania mego serca i spraw
Najłaskawszy Panie i Władco, przemiany w świecie dusz, ukaż Swe Miłosierdzie tym, którzy
pragną zbliżyć się do Serca Twego. Skarżę się Tobie, Panie, z bólu serca mego, gdy dochodzą
informacje boleśnie poruszające o męczeństwie chrześcijan w świecie. Ukróć czas
panowania tego, który chce być władcą świata, przemieniaj nasze serca, omywaj Swą
Przenajświętszą Krwią, wybawiaj, proszę!

Pan Jezus
D
o narodu Mego przemówię dziś Słowo. Pisz, notuj i wydawaj światu. Tobie to
przydzielam….(…) Moje Słowa Prawdy i Miłości. Pośredniczysz w tym co wydaję dla ludu,
Mego wybranego narodu.

Przekazuję tobie Słowo Moje, które nie zaniknie a pobudzi naród Mój do zgody
i miłości. Zgoda, miłość – buduje, a miłość łagodzi. To potrzebne Memu narodowi!

Przybliżcie się ku sobie, a zwróćcie do Mnie, który wam Panem, i królować pragnie
w sercach waszych, narodzie ukochany. Trzeba wam to wiedzieć i przyjąć Moje pragnienie, aby
móc wstąpić na drogę prostą, drogę Moją, na której was poprowadzę według Moich wskazań.
Wskazania Moje są już wam dane, przekazywane, ale nie słuchacie i nie chcecie wysłuchać
Boga swego, który was miłuje i pragnie waszego pokoju i szczęścia.

Moja Miłość wylewa się a Jej nie przyjmujecie tak, jak powinniście. To na tej ziemi
wydałem z Serca Swego ogrom Miłosiernej Miłości. Wam to ukazane, wylane a dla korzyści
waszej. Nie rozumiecie jeszcze, dzieci Moje, czym dla was jest Miłosierdzie.

W Moim Miłosierdziu jesteście objęci, obdarowani szczególnie. Zauważcie,
sprawdzajcie w swych okolicznościach, w wydarzeniach codzienności waszej.

Dla Mnie, Miłosiernego Boga waszego, niech będą otwarte oczy, uszy, serca wasze.
Tego pragnę, byście czerpali ze Źródła Mej Miłosiernej Miłości. Tyle Jej mam dla ludu
Swego wybranego!

Korzystajcie, wołajcie, przychodźcie do Serca Mego wydającego, wylewającego
Miłość największą, ubogaconą niepomiernie w Swej Mocy i czułości. Zapragnijcie, a wyleję
Ją ze Zdroju Mego!

Czystość serc waszych, miłość wasza wzajemna, ugoda, uczciwość, wiara i ufność
przyprowadzi was do Mnie w bliskości, a Ja, z wdzięczności Swej i radości, umieszczę naród
Mój w skrytość Serca Mego dla bezpieczeństwa w świecie, w którym walka duchowa wrze.
Przeprowadzę wówczas zabezpieczone dzieci Moje przez zawieruchy świata, jego marności
duchowe, a przebiję mroki ziemi wydając Światło Moje rozjaśniające.

Poddania, ufności, wiary niezłomnej wymagam, a wówczas, gdy przyjmiecie Mnie,
swego Boga, do serc waszych, stanę się Panem woli waszej. A gdy spełni się to czego Ja,
Bóg wasz, pragnę – zapragniecie Mego panowania, królowania Mego.

Wzywam was, dzieci Moje, zbliżcie się ku Mnie a powracajcie, zawracajcie z krętych
dróg, ścieżek ciemnych! Ja czekam z Miłością na otwarcie waszych serc i na zgodne
wyrażenie woli narodu na Moje panowanie.

Serca Mego wydaję błogosławieństwo dla narodu Mego a dla powstania serc, które
zbliżają się ku Mnie, lub Mnie szukają.