Adoracja w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Kościele oo. Franciszkanów

(M.): Mateńko, Królowo Pokoju i nasza Królowo!… Przybywam, by upraszać Matuchnę Miłosierną
o pomoc dla naszego narodu w tym trudnym czasie. Upraszam także o Miłosierdzie Boże nad cierpiącym narodem Ukrainy (wojna z Rosją).
Najświętsza Matko, Królowo narodu polskiego, który poddany Twej świętej władzy, uproś u Twego Syna, Jezusa Miłosiernego, pokój na naszej
ziemi, jasność ducha narodu, by szedł drogami wskazanymi przez Niebo. Uproś, Matuniu, pokój serc, byśmy mogli ubłagać całe Niebo
o ratunek dla tak sponiewieranej przez zło duchowe ziemi.
Wydaj prosimy, pokój serc, by na nowo rozpaliła się wzajemna miłość bliźniego, szacunek dla życia i miłosierdzie.
Wołamy o Twoją pomoc! Wspomagaj nas nieustannie, upominaj Swe dzieci, bo słuchać powinniśmy Ciebie, Matko – Królowo
nasza umiłowana! W Twej opiece, miłości, serdeczności pragniemy żyć, by na tym ziemskim padole zasłużyć na miejsce,
które przygotował nam Ojciec Niebieski. Matko ratuj, Matko wspomóż! Matko, nie pamiętaj naszych błędów! Matko wybacz!…
Prowadź Swoimi drogami, byśmy doszli do wieczności i szczęśliwości niebiańskiej!
Oblubienico Ducha Świętego – wyjednaj nam duchową pomoc, by naród nie zginął na drogach ciemności.
Wyproś ratunek dla ginących. Ratuj Swe dzieci! W błaganiu naszym – usłysz wołających do Ciebie o pomoc.
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami
i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna – przyczyń się za nami!

Matka Boża Bolesna
(Kaplica MB Bolesnej)
Dzieci Moje ukochane, przychodzicie do Mnie, Matki waszej, wołając o ratunek.
Ten ratunek już otrzymujecie, on jest udzielany nieustannie. Nigdy nie pozostawiam Swych dzieci proszących.
Moja pomoc jest stała, a wy, Moje ukochane maleństwa, przybieżajcie do swej Mamy.
Otwieram Swe ramiona i przygarniam najmilsze owieczki stada Bożego, bo szukając schronienia,
zagubieni na ścieżkach życia, stają się łatwym łupem dla wilków zgłodniałych.
Ojciec, Bóg we Wszechpotędze Swej, wydaje straże dla Swego stada umiłowanego. Te straże
niebiańskie są stale czuwające, naprowadzające na ścieżki poddane światłu Ducha Świętego.
Droga waszego życia prosta, lecz wymagająca pewnych ofiar i wyrzeczeń. Nie wszystkie dzieci
Boga Ojca są poddane przykazaniom, wydanym dla prawego życia (10 Przykazań).
Na drogach swego życia obierają różne ścieżki nie licząc się z wymogami Ojca.
Do pomocy macie, dzieci ukochane, całe Niebo służące wam nieustająco.
Wołajcie, bo pomoc wam należna a na wasze wołanie niezmiennie wspomagająca.
Wołajcie, dziateczki, nawracajcie się na trudnych drogach, przemieniajcie
swe życie i wytrwajcie w dobru, miłości, a pokój będzie z wami i w was … Boży pokój!
Jestem z wami, nie opuszczam, nigdy nie pozostawię was osamotnionych w walce i trudnościach!
Módlcie się, w miłości trwajcie, wydawajcie miłość –
dzielcie się nią w miłosierdziu,
 bo takie życie jest wskazane,
a wówczas pokój, miłość i radość w waszych sercach pozostanie
dla wydawania tym, którzy błądzą.
Tyle już wskazań Nieba przychodzi do was, umiłowane dzieci Moje,
tyle nauczania dla poprawy życia waszego, a tyle w was nieposłuszeństwa.
Idziecie w drogi wam nieznane, ciemne, a gdzie wskazania Nieba –
o nich nie pamiętacie?! …
Przyszedł już czas na przemianę życia ziemskiego,
bo czas rozliczenia nadchodzi. Niebo ratuje was, dziateczki, ale tych, którzy pragną
przemienić swe dotychczasowe życie, aby rozliczyć się z dobrych i złych uczynków.
Dobra wola i krzyk o ratunek potrzebny!
Jeśli tego nie ma w sercu a jest samowystarczalność bezbożna – jego wola,
wolny wybór drogi jego życia. Pan Bóg nie zmusza nikogo, bo taką Miłością
darzy, która nie ogarnie woli dziecka na przekór jego wyborom drogi życia.
Bóg jest Miłością, Miłosierną Miłością, Ofiarną Miłością – aż do ofiary
życia Swego, Syna Mego Jedynego, Mego Jezusa.
Ofiara życia Syna Bożego – to Miłosierdzie, które wydane jest teraz każdemu
na ziemi – z Miłości wielkiej, nieogarnionej rozumem ludzi.
Wołajcie przez Krew Jego przelaną na Krzyżu, wołajcie o ratunek,
a on przyjdzie dla pomocy światu!

Ukochane dzieci upewniam o Swej Miłości i wielkiej trosce, stałej pomocy.

Wołajcie, maleństwa ukochane, jeszcze wołajcie, wszyscy wołajcie,
a świat będzie zbawiony, uwolniony od ducha złego,
który jest a walczący o każdego z was.

Nie bójcie się tej walki, ale podejmujcie ją wołając całe Niebo do pomocy
a Niebo zbliżone już ku wam! Jestem z wami, ukochane dzieci Boże!
Przemieniajcie swe życie wedle wskazań Boga Najwyższego –
jednoczcie się z Niebem a zwycięstwo przyjdzie!

………….